รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. เยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. [2019-07-13 13:37:17]
เมื่อ 13 ก.ค.2562 เวลา 09.30 น. ที่ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา พล.ต.กฤษาดา พงษ์สามารถ รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน.(3) เป็นผู้แทน ผอ.รมน.ภาค 4 เข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. เจ้าหน้าที่ อส.เมืองยะลา ชุดคุ้มครอง ต.บันนังสาเรง ปฏิบัติหน้าที่ลาดตะเวนเส้นทาง รปภ.ครู ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิด ที่บริเวณทางเข้าบ้านกะตุปะ ม.6 ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ 3 นาย 1. อส.สาธิต รู้รอบ 2. อส.ดิเรก ทองประดับ 3. อส.ต่วนสุไลมาน ต่วนกอแต เหตุเกิดเมื่อ 12 ก.ค.2562 เวลา 07.00 น. รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน.(3)ได้แสดงความห่วงใย ปลอบขวัญให้กำลังใจ และมอบกระเช้าเยี่ยมผู้ป่วย พร้อมเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th