" บวร " ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีแห่เทียนพรรษา อันดีงามของชาวไทยพุทธ [2019-07-14 09:37:20]
เมื่อ ๑๒ ก.ค.๖๒ ฉก.นย.ทร.๓๓ โดย ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ จัด ชป.กร.เข้าร่วมพิธีแห่เทียนพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ร่วมกับคณะครู นักเรียน ประชาชนบ้านโคกตีเต ต.บางปอ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบางปอ และประชาชนบ้านโคกโก ต.ลำภู ถวายเทียนพรรษา ณ วัดโคกโก อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ตลอดจนเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดไป

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th