แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเปิดป้ายอาคารที่ตั้งใหม่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส [2019-07-15 18:37:11]
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเปิดป้ายหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสแห่งใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วย ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดิมตั้งอยู่ที่ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และได้ย้ายเข้าที่ตั้งแห่งใหม่ ที่ ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ กำลังพล เข้าร่วมในพิธี ในโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งและเดินเยี่ยมชมอาคารต่าง ๆภายในกองบังคับการของหน่วย พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวถึงความเป็นมา ในการก่อสร้างหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ว่าเกิดจาก นโยบายของ พลเอก ธีรชัย นาควานิช อดีตผู้บัญชาการทหารบก ที่กำหนดให้หน่วยเฉพาะกิจทุกจังหวัดมีที่ตั้งในหน่วยทหารจึงได้ดำเนินการมาตามลำดับ นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 เสนอของบประมาณ เพื่อปรับปรุงอาคารของกรมทหารราบที่ 151 ต่อมาในปี 2560 เสนอโครงการใหม่เนื่องจากพิจารณาว่าอาจจะกระทบกับการพักอาศัยและการปฏิบัติงานของหน่วยปกติ โดยจัดสรรพื้นที่ภายในค่ายกัลยาณิวัฒนา ได้รับการอนุมัติงบประมาณ แต่ไม่สามารถทำสัญญาจ้างได้ทันเวลา ต่อมาในต้นปี 2561 เสนอของบประมาณใหม่และ ได้รับอนุมัติงบประมาณเมื่อปลายปี 2561 จำนวน 33 ล้านบาทเศษ สัญญาการก่อสร้างตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 ถึง 12 เมษายน 2562 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจึงยืดเวลาการก่อสร้างถึง 25 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันก่อสร้างและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เสนอของบประมาณการก่อสร้างระยะที่สองจำนวน 17ล้านบาทเศษ เพื่อก่อสร้างห้องประชุม,ลานจอดเฮลิคอปเตอร์,ถนนทางเท้าและระบบระบายน้ำอยู่ในขั้นตอนรออนุมัติงบประมาณต่อไปทั้งนี้กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้เคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าที่ตั้งแห่งใหม่เป็นที่เรียบร้อยและได้เริ่มปฏิบัติงานมาแล้วตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th