แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานมอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพล สังกัดกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ประจำปี 2562 [2019-08-08 13:36:15]
วันนี้ ( 8 ส.ค.62 เวลา 08.00 น. ) พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานมอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพล สังกัดกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ประจำปี 2562 จำนวน 81 ทุน ณ อาคารอเนกประสงค์ 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมืองจ.นครศรีธรรมราช โดยมี บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับบริษัทร่วมทุน ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วย โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้โอวาทแก่น้องๆ ว่า "ขอแสดงความยินดี และชื่นชมในความพากเพียรอุตสาหะในการเล่าเรียนของทุกๆ คน ที่ทำให้ได้รับการพิจารณารับทุนในปีนี้ การมอบทุนการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและให้กำลังใจ แสดงถึงความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้น การที่จะประสบความสำเร็จในวันนี้และอนาคตนั้น ย่อมเกิดจากความมุ่งมั่น ความขยันหมั่นเพียรจากตัวเราเอง และการอบรมส่งเสริมจากผู้ปกครอง และคนในครอบครัว ขอให้ทุกคนได้ตระหนักว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญของอนาคตและผลการเรียนที่ดีย่อมเกิดจากความมุ่งมั่น ตั้งใจ ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผลให้เราประสบความสำเร็จการมากยิ่งขึ้นไป"

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th