แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกผสมทบ.ไทย-ทบ.ออสเตรเลีย ประจำปี 2562 [2019-08-09 10:36:18]
เมื่อวันที่ 8 ส.ค.62 เวลา 10.00 น. พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /(ประธาน ฝ่ายไทย) พร้อมด้วย นายอลัน แมคคินนัล เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย (ประธาน ฝ่ายออสเตรเลีย) ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกผสมทบ.ไทย-ทบ.ออสเตรเลีย ประจำปี 2562 ภายใต้รหัส CHAPEL GOLD 2019 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช สำหรับการฝึกผสม ทบ.ไทย-ทบ.อต. ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติทางยุทธวิธี ด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ต่อกัน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การฝึกให้กับหน่วยระดับกองพันทหารราบ และพัฒนาเป็นทหารอาชีพให้กับกำลังพลในทุกระดับของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนเสริมสร้าง ความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองฝ่าย ผ่านกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ และ การปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของผู้ร่วมการฝึกเป็นรายบุคคล โดยการฝึกแบ่งออกเป็น ขั้นที่ 1 การฝึกแลกเปลี่ยนในที่ตั้ง (CTX) ห้วงวันที่ 31 ก.ค.-4 ก.ค.62 พื้นที่ฝึกภายในค่ายวิภาวดีรังสิต ขั้นที่ 2 การฝึกภาคสนาม (FTX) ซึ่งจะใช้สถานการณ์สมมติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ ห้วงวันที่ 6-8 ส.ค.62 พื้นที่การฝึก อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ในพิธีปิดการฝึก แม่ทัพภาคที่ 4 ประธาน (ฝ่ายไทย) ส่งคืนการบังคับบัญชา แก่เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ประธาน (ฝ่ายออสเตรเลีย) พร้อมแลกเปลี่ยนของที่ระลึกซึ่งกันและกัน จากนั้นประธาน (ฝ่ายออสเตรีย)กล่าวขอบคุณเจ้าภาพการฝึกผสมฯ ต่อด้วยประธาน(ฝ่ายไทย) กล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดการฝึก จากนั้นประธานทั้งสองฝ่ายร่วมมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอนแก่ตัวแทนนักเรียน และมอบเครื่องกรองน้ำให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา ก่อนจะไปให้กำลังใจจิตอาสา 904 วปร. ทาสีกำแพงโรงเรียน และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th