รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน. นำกำลังพล และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ [2019-08-09 10:51:12]
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. พ.อ.รักชาติ รัตนาศักดิ์ รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นประธานกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ เนื่องในวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า (9) ปีกุน ณ ลานปฏิบัติธรรม เขาพระศรีศากยมุนีพุทธโคดม ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยนำกำลังพล และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างความเข้าใจพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนผู้นำเครือข่ายพี่น้องไทยพุทธ ในพื้นที่ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลดี และเกื้อกูลต่อการแก้ปัญหาให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th