จังหวัดยะลาเตรียมพร้อมจัดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ครั้งที่ 13 มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยว [2019-08-09 11:36:12]
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. ที่ตลาดเกษตรกร (หลังสำนักงานเกษตรกรจังหวัดยะลา) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา โดยมีรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา,ส่วนราชการ, สื่อมวลชน และประชาชนเข้ารวมการแถลงข่าวในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดใต้สุดของประเทศไทย ที่เต็มไปด้วยความงดงามท่ามกลางธรรมชาติ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในลักษณะพหุวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น มีผลิตผลทางการเกษตร ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด อย่าง ไก่เบตง ปลากือเลาะ ส้มโชกุน ดาหลาธารโต และทุเรียนสะเด็ดน้ำ โดยเฉพาะทุเรียนนั้น ถือว่าเป็นแหล่งปลูกทุเรียนมากที่สุดในภาคใต้ตอนล่าง โดยมีพื้นที่ปลูกมากว่า 67,000 ไร่ มีผลผลิตรวมกว่า 41,000 ตัน และจากจุดเด่นนี้ จังหวัดยะลาจึงได้กำหนดให้ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและยกระดับไปสู่ความโดดเด่นในทุก ๆ ด้าน ภายใต้วาระ “ยะลาเมืองทุเรียน” หรือ “Yala Durian City” การจัดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ได้รวบรวมของดีจังหวัดยะลา มาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชน ตลอดจนบุคคลคนทั่วไปได้รับทราบ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา โดยได้เริ่มจัดงานครั้งแรกเมื่อปี 2550 และได้จัดติดต่อกันมาทุก ๆ ปี สำหรับการจัดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2562 ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 13 โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก จังหวัดยะลา กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร การประกวดผลไม้ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การจัดถนนสายวัฒนธรรม “ วิธีไทย วิถียะลา” การแข่งขันลิงขึ้นมะพร้าว “ศึกจ้าวเวหา” การแข่งขันวิ่งแพะ “ศึกจ้าวลมกรด” การจัดจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ขบวนแห่ผลไม้ การประกวดธิดาชาวสวน รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงจากเหล่าศิลปินดารา

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th