ฉก.ทพ.47 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 [2019-08-09 14:36:12]
เมื่อ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. พ.อ.อภิชัย เรืองฤทธิ์ ผบ.ฉก.ทพ.47 พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ, กำลังพลขอหน่อยฯ และ ปชช.จิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยการร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางและเกาะกลางถนน ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนคุกคนทุกฝ่าย ตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และสาธารณประโยชน์โดยส่วนรวม ณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ์ บริเวณหน้า รพร.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา โดยมี นายมนูญ พรหมน้อย นอภ.ยะหา เป็นประธานฯ

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th