ขบวนคาราวานขนย้ายต้นพันธุ์กาแฟอาราบีก้าจากเชียงใหม่เดินถึงยะลาแล้ว เตรียมแจกจ่ายแก่เกษตรกร ขานรับแนวคิดนายกรัฐมนตรี หวังส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตรแบบผสมผสานแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาตก [2019-08-10 13:36:10]
วันนี้ (9 สิงหาคม 2562) เวลา 10.00 น. ที่ ศูนย์วิจัยพืชสวน จังหวัดยะลา อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ขบวนคาราวาน รถลำเลียงขนย้ายต้นพันธุ์กาแฟอาราบีก้า (พันธุ์เชียงใหม่ 80) จากศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ตำบลแม่ริม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมาถึงพื้นที่จังหวัดยะลา หลังมีการจัดพิธีส่งมอบต้นพันธุ์กาแฟอาราบีก้า ให้แก่ กองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โดย พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ขึ้นไปรับมอบต้นพันธุ์ ด้วยตนเอง จำนวน 200,000 ต้น เพื่อนำมาแจกจ่ายแก่เกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดจังหวัดยะลา เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และสนับสนุนนโยบายการพัฒนา พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และสอดรับกับแนวคิดของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการส่งเสริมให้เกษตรกร ปลูกพืชแบบผสมผสานแทนการปลูกพืชเชิงเดียว เพื่อแก้ปัญหา ผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำ ซึ่งต้นพันธุ์กาแฟได้เดินทางมาถึง ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดยะลาตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยวันนี้ได้มี กำลังพลจากกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 152 และจิตอาสาองค์กรภาคประชาชน เพื่อสันติและเศรษฐกิจ พอเพียงจังหวัดยะลา ร่วมใจกันมาช่วยขนย้ายต้นพันธุ์กาแฟอาราบีก้า (พันธุ์เชียงใหม่ 80) เข้าโรงเพาะอนุบาลต้นกล้า นาย ฉัตรชัย กิตติไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดยะลา กล่าวว่า ต้นกล้าพันธุ์กาแฟอาราบีก้า (พันธุ์เชียงใหม่ 80) ที่ได้รับมาจากศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่นั้นต้องใช้เวลาในการอนุบาลต้นกล้า 2- 3 เดือน ก่อนจะนำไปแจกจ่ายให้กับ พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ได้ ส่วนเกษตรกรที่จะนำไปปลูก ต้องสำรวจพื้นที่ตนเองก่อนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพราะกาแฟอาราบีก้าต้องปลูกในพื้นที่สูงอย่างน้อย 500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ในจังหวัดยะลาพื้นที่ที่เหมาะกับการปลูกต้น คือ อำเภอเบตง และพื้นที่อำเภอธารโตบางส่วน เพราะเป็นพื้นที่ที่มี สภาพภูมิอากาศหนาวเย็น จึงทำให้การเติบโตของ ต้นกล้าพันธุ์กาแฟเติบโตได้ดี โดยปลูกแซมสวนไม้ผล อย่างทุเรียนและมังคุดได้ เน้นปลูกแบบผสมผสาน และไม่ควรปลูกแซมยางพาราเนื่องจากยางพารามีช่วงผลัดใบ กาแฟอาราบีก้าต้องการร่มเงา จะไม่ได้ผลถ้าได้รับแสงมาจนเกินไป ทั้งนี้ก่อนการแจกจ่ายต้นพันธุ์ จะมีการจัดอบรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องแก่เกษตรกรก่อน โดยนักวิชาการจาก ศูนย์วิจัย พืชสวนจังหวัดยะลา และจะลงพื้นที่ติดตามผล การเจริญเติบโต ของต้นพันธุ์กาแฟอาราบีก้าเป็นระยะๆ สำหรับเกษตรกรในพื้นที่ ที่ต้องการรับต้นพันธุ์กาแฟ อาราบีก้าไปปลูก สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 082-5929896 หรือ 098-6582228 หรือช่องทางไลน์ “เกษตรกรปลูกกาแฟยะลา”

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th