องคมนตรี ลงพื้นที่บินสำรวจสภาพพื้นที่ไฟไหม้ และเส้นทางการผันน้ำเข้าดับไฟป่า [2019-08-10 13:51:09]
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น. พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ให้การต้อนรับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ,พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (ศอญ.จอส.904 วปร.), พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสา 904 วปร. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ก่อนที่ แม่ทัพภาคที่ 4 จะร่วมติดตามคณะองคมนตรีบินสำรวจสภาพพื้นที่ไฟไหม้ และเส้นทางการผันน้ำเข้าดับไฟป่า ภายหลังการบินสำรวจ คณะองคมนตรี ได้เดินทางลงพื้นที่ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนหน้า ณ สถานีควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่า และประชาชนจิตอาสา ก่อนจะร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ไฟป่า สาเหตุของการเกิด และผลการปฏิบัติงานดับไฟป่า จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดไฟป่าขึ้นอีกในอนาคต

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th