ฉก.นย.ทร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ [2019-08-13 11:36:03]
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ฉก.นย.ทร.โดย ฉก.นย.ทร.33 และฉก.ทพ.นย.ทร. จัด ชป.กร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พุทธศักราช 2562 ในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้ (-) พัฒนาอ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน ม.6 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส (-) พัฒนาฝายทำนบบ้านยะลูตง ม.2 ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส (-) พัฒนาถนนเส้นทางบ้านโคกตีเต ม.๒ ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (-) พัฒนาถนนเส้นทางบ้านเชิงเขา ม.4 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส (-)พัฒนาคลองชลประทานบ้านพงบือเราะ ม.4 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง ร่วมมือร่วมแรง ดำเนินกิจกรรมจนเสร็จสิ้น ทำให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และภาคภูมิใจอย่างหาที่สุดมิได้

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th