รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นประธานปิดการขับเคลื่อนกำปงตักวาระดับจังหวัด ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี [2019-08-20 16:35:45]
(วันนี้) 20 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรีชัชภณ สว่างโชติ รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานปิดการขับเคลื่อนกำปงตักวา ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน สำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้, ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำศาสนา และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่าความสันติสุขของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คือผู้แทนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะนำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ “ตักวา” ถือเป็นยารักษาโรคในจิตใจมนุษย์ เราทุกคนต้องรักษาตักวา และทุกท่านสามารถมีส่วนในการขับเคลื่อนกำปงตักวา ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน และพร้อมรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนทุกฝ่าย สำหรับการขับเคลื่อนกำปงตักวาระดับจังหวัด ถือเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด และกระบวนการในการพัฒนาชุมชนโดยให้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง ในการปรึกษาหารือ และแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยการร่วมมือกันของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และทุกภาคส่วน ในการสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง อันจะนำไปสู่ความสันติสุขที่ยั่งยืน ภายใต้นโยบายการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของพลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โดยมี 5 เรื่องสำคัญคือ ทำให้พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย แก้ปัญหายาเสพติด เป็นมิตรกับทุกภาคส่วน รวมใจไทยหนึ่งเดียว และกลมเกลียวสร้างสรรค์สันติสุข

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th