พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ พื้นที่จังหวัดปัตตานี [2019-08-22 13:50:46]
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ที่ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านน้ำดำ ตำบลปุโละปูโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ กรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พร้อมคณะ เข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านน้ำดำ และตรวจเยี่ยมพบปะสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านน้ำดำ โดยมี พลตรีสิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 ,นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ,สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. , หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ชาวบ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับ พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ กล่าวว่า วันนี้ตั้งใจมาเยี่ยมชมการทำงานและการบริหารงานของฟาร์มตัวอย่างฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นที่น่าชื่นชม สมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านน้ำดำทั้ง 127 คน ทุกคนทำงานด้วยความขยันขันแข็ง และทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันอย่างเรียบร้อย ด้วยความรักความสามัคคีกันดีในวันนี้มีพระราชกระแสจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงห่วงใยพสกนิกร สมาชิกฟาร์มตัวอย่างฯ จึงเสนอจัดตั้งโครงการสหกรณ์ฟาร์มตัวอย่างขึ้น เพื่อทุกคนสามารถเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ร่วมกัน สมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ หรือในอนาคตก็อาจที่จะเป็นเจ้าของกิจการเองเลยก็ได้ เพราะทางโครงการมีปัจจัยหลายอย่างที่สามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้เอง เรามีทรัพยากรอยู่กับตน ดินดี น้ำดี บุคลากรมีศักยภาพ จะทำกิจการใดก็ย่อมประสบความสำเร็จได้ง่าย ดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่ได้ให้ไว้ว่า สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนสืบไป ทั้งนี้พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากฟาร์มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผลผลิตจากสมาชิกฟาร์มตัวอย่างฯบ้านน้ำดำ พร้อมกล่าวให้กำลังใจแก่สมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ และร่วมกล่าวคำปฏิญาณร่วมกับสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างฯในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านน้ำดำ พร้อมกันว่า “ปัตตานี ปณิธาน เพื่อประเทศไทย เราทำความดีด้วยหัวใจ” ดังกึกก้องอย่างพร้อมเพรียงกัน

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th