โรงพยาบาลศูนย์ยะลา จัดแถลงข่าว "ปั่นการกุศลเพื่อโรงพยาบาลยะลา" จากหนองคาย สู่ยะลา 2,999 กิโลเมตร [2019-08-22 15:35:41]
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมร่มประดู่ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โรงพยาบาลศูนย์ยะลา แถลงข่าว โครงการ”ปั่นการกุศลเพื่อโรงพยาบาลยะลา" เพื่อหาเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา โดยมี นายแพทย์ ยรรยง เหล่าเจริญสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ยะลา, นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา, รองนายกเทศมนตรีนครยะลา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าว นายแพทย์ ยรรยง เหล่าเจริญสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ยะลา กล่าวว่าโรงพยาบาลศูนย์ยะลา เป็นโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับการรักษาผู้ป่วยตั้งแต่การรักษาทั่วไปจนถึงการตรวจเฉพาะทางครบทุกสาขา รวมทั้งรับผู้ป่วยส่งต่อจากเครือข่ายและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา ได้มีการสร้างอาคารขยายการรองรับผู้ป่วย และห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ซึ่งยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญอีกหลายอย่าง จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อหาเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติมที่ยังขาดแคลน โดยเฉพาะ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการรักษาพยาบาล โดยจะนำรายได้ทั้งหมดไปจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับให้บริการอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10 ชั้นหลังใหม่ ประกอบด้วย แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน, หอผู้ป่วยเคมีบำบัด, ห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้นของผู้ป่วย และพัฒนาระบบการบริการสุขภาพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วย เป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงในเขต 12 ต่อไป โครงการปั่นปันบุญเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลศูนย์ยะลา จะเริ่มปั่นจักรยานจากจังหวัดหนองคาย มายัง จังหวัดยะลา รวมระยะทาง 2,999 กิโลเมตร ใช้เวลา 34 วัน โดยมีทีมนักปั่นปันบุญ จำนวน 127 คน ที่มีประสบการณ์ในการปั่นจักรยานในโครงการปั่นปันบุญมาแล้ว โดยเริ่มต้นปั่นจากหนองคายในวันที่ 3 กันยายน 2562 จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อการกุศลกับนักปั่น ปันบุญจักรยานทางไกล โดยสามารถบริจาคโดยตรงได้ตลอดเส้นทางจากหนองคายยะลา หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสิโรรส บัญชี โครงการปั่นการกุศลเพื่อโรงพยาบาลยะลา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 9 323 225 088 นอกจากนี้ โรงพยาบาลยะลาได้จัดจำหน่ายเสื้อปั่นการกุศล เพื่อสมทบทุนราคาตัวละ 350 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 8 6491 6352 โดยติดตามข้อมูลการปั่นการกุศลทาง เพจเฟสบุ๊ค : นักปันปั่นบุญ หรือเพจ : ปั่นการกุศลเพื่อโรงพยาบาลยะลา

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th