ทีมเศรษฐกิจ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เตรียมสำรวจพื้นที่ปลูกกาแฟอะราบีกานำร่องขยายผลยังจังหวัดนราธิวาส [2019-08-30 18:35:23]
วันนี้ ( 30 สิงหาคม 2562 ) พลโท ทวี เกิดสมบูรณ์ ที่ปรึกษาศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ ณ ฟาร์มตัวอย่างบ้านไอร์บือแต หมู่ที่ 4 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ และโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านไอร์ปาโจ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เพื่อสำรวจเตรียมการขยายพื้นที่การปลูกไปยังจังหวัดนราธิวาส โดยใช้ฟาร์มตัวอย่างที่มีความเหมาะสมเป็นศูนย์การปลูกกาแฟอะราบีกานำร่องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยจะนำเกษตรกรและผู้สนใจปลูกกาแฟในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เข้ารับการอบรม เรียนรู้วิธีการปลูก/ดูแลการปลูกกาแฟที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตกาแฟให้ได้ราคาสูงและเป็นที่ต้องการในตลาด ก่อนจะทำการส่งมอบต้นพันธุ์กาแฟ เพื่อนำมาปลูกในพื้นที่ต่อไป สำหรับฟาร์มตัวอย่างบ้านไอร์บือแต อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการปลูกกาแฟอาราบิก้ามาแล้ว 5 ปี มีพื้นที่จำนวน 4 ไร่ ได้ผลผลิตประมาณ 1.2 ตัน/ปี และมีแผนในการปลูกเพิ่มเติมในอนาคต ขณะที่ฟาร์มตัวอย่างไอปาโจฯ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส มีลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศใกล้เคียงกับฟาร์มตัวอย่างไอร์บือแต จึงมีความเหมาะสมที่จะส่งเสริมให้ปลูกกาแฟอาราบิก้าได้

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th