แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะแกนนำเครือข่ายกลุ่มสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้ [2019-08-30 18:35:28]
วันนี้ ( 30 สิงหาคม 2562 ) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 1 กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผอ.รมน.ภาค 4 ประชุมพบปะแกนนำกลุ่มสตรี และ ชป.กร.หญิง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับแกนนำกลุ่มสตรีในพื้นที่ และติดตามความก้าวหน้า รับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมพิจารณา ปรับแนวทางการขับเคลื่อนงานเครือข่ายกลุ่มสตรีในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ให้มีความสอดคล้องตามนโยบาย เสริมสร้างความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน มุ่งเน้นการพูดคุยสันติสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน การจัดประชุมพบปะเครือข่ายสตรี ซึ่งเป็นพลังสำคัญในพื้นที่ เพื่อต้องการติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนเครือข่าย พร้อมรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ปรับแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านสตรีให้มีความเหมาะสม เพื่อหนุนเสริมการดำเนินงานร่วมกับภาครัฐในทุกมิติในลักษณะการบูรณาการแบบมีส่วนร่วม และสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วน เพื่อนำพาสันติสุขที่ยั่งยืนกลับคืนมา พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า การพบปะกับกลุ่มสตรีในครั้งนี้ ได้รับฟังถึงปัญหาและความจริงที่เกิดขึ้นของแต่ละฝ่าย ปัญหาทั้งหมดจะนำมาใช้ปรับแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านสตรีให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องกาแก้ไขปัญหายาเสพติด ถือเป็นหัวใจสำคัญ จะเดินหน้าสร้างศรัทธาแก้ปัญหาให้ยาเสพติดหมดไปจากพื้นที่ เครือข่ายสตรีถือเป็นกลุ่มหลักสำคัญ ที่จะช่วยขับเคลื่อนแก้ปัญหาได้ตรงจุด และขอชื่นชมทุกฝ่ายที่ได้ร่วมเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมที่จะเดินหน้าช่วยแก้ไขปัญหาในกับพี่น้องประชาชน ทั้งนี้กลุ่มแกนนำกลุ่มสตรีที่เข้าร่วมการประชุมได้กล่าวชื่นชมการทำงานตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 และทุกกลุ่มพร้อมตอบรับนโยบายโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการทำพื้นที่ให้ปลอดภัย เพื่อขจัดทุกข์ในใจของประชาชนให้หมดไป

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th