พสบ.จชต. จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 8 / 2562 หารายได้ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. [2019-09-01 17:50:17]
วันนี้ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. ที่ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานพิธีปิด และมอบรางวัลการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชมรม พสบ.จชต. ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 จัดโดย ชมรม พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหารายได้เป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายวรวิทย์ พงษ์จีน ประธานจัดงานการแข่งขันฯ, นายศุภวัฒน์ ไตรวนาธรรม ประธานชมรม พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, สมาชิกชมรม ฯ และผู้เข้าแข่งขันร่วม นายวรวิทย์ พงษ์จีน ประธานจัดงานการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชมรม พสบ.จชต. กล่าวว่า การแข่งขันกอล์ฟการกุศลจัดขึ้นต่อเนื่องในทุกปี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 8 เพื่อหารายได้สมทบทุนมอบเป็นขวัญกำลังใจให้กับ ข้าราชการทหาร ตำรวจ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ รักใคร่กลมเกลียวระหว่างสมาชิกในชมรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก สมาชิกในชมรม และ นักกอล์ฟในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างดียิ่ง มียอดการบริจาคในการแข่งขันกอล์ฟการกุศล พสบ.จชต. ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาท) ทั้งนี้ รางวัลชนะเลิศประเภททีมได้แก่ ทีมอีซูซุ หาดใหญ่ รับรางวัลเกียรติยศถ้วยรางวัลจาก พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก, รางวัลไฟลท์ A ได้แก่ นายพรชัย ขวัญแก้ว ได้รับถ้วยรางวัลจาก พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4, รางวัลไฟลท์ B ได้แก่ นายธณากร คงเมือง รับถ้วยรางวัลจาก พลโท สมศักดิ์ สมรักษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก , รางวัลไฟลท์ C ได้แก่ นางสาวศิริธร บุปพะโพธิ์ รับถ้วยรางวัลจาก พลตำรวจโท รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9, รางวัลไฟลท์ D ได้แก่ นายชนาธิป ตันตระการสกุล รับถ้วยรางวัล จากพลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 และรางวัลบู้บี้ ได้แก่ นายกุลชัย เหลืองธีรนาท รับถ้วยรางวัลจากนายศุภวัฒน์ ไตรวนาธรรม ประธานชมรม พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายหลังการมอบรางวัลประเภทต่างๆ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกคน ที่แสดงถึงหัวใจของการแบ่งปัน แสดงความห่วงใยซึ่งกันและกัน และเป็นภาพของความเสียสละ ซึ่งทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th