แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีเบิกเนตรพระพุทธไสยาสน์และพระโพธิสัตว์กวนอิม ณ วัดเขากง อ.เมือง จ.นราธิวาส [2019-09-01 18:35:17]
วันนี้ ( 31 สิงหาคม 2562 ) เวลา 09.30 น. ที่ วัดเขากง ตำบลลำภู ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเบิกเนตรพระพุทธไสยาสน์ และองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม โดยมีพระเทพศรีวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส, ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, ประธานชมรมสะพานบุญหาดใหญ่ – นราธิวาส และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากทางด้านพลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า รู้สึกยินดียิ่ง ที่ได้เป็นประธานในพิธีเบิกเนตรพระพุทธไสยาสน์ และองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมในครั้งนี้ การที่ชมรมสะพานบุญหาดใหญ่ - นราธิวาส และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกัน บูรณะปฏิสังขรณ์ ทำให้ประชาชนจังหวัดนราธิวาส และผู้มีจิตศรัทธาได้เคารพสักการะ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของพุทธศาสนิกชน และขอขอบคุณ ชมรมสะพานบุญหาดใหญ่ - นราธิวาส และผู้มีจิตศรัทธา ตลอดทั้งหน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมือในครั้งนี้ ขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ และปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวงตลอดไปวัดเขากงได้จัดพิธีในครั้งนี้ โดยคณะชมรมสะพานบุญหาดใหญ่ - นราธิวาส และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์ จัดสร้างองค์พระพุทธไสยาสน์ องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ตลอดจนพระสังขจาย โดยได้รับความร่วมมือจากกรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยานิวัฒนาช่วยสนับสนุนการบูรณะและจัดสร้าง เพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน และเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th