ชุดสันติสุขที่ 406 กิจกรรมโครงการปลูกฝังอุดมการณ์ในความรักชาติ แก่ศูนย์การศึกษาศาสนาอิสลามประจำมัสยิดนูรุลวาตานียะห์ [2019-09-09 15:35:03]
ที่ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดนูรุลวาตานียะห์ บ้านดาระ หมู่ที่ 6 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ร้อยโท เชาว์ ไวสติ หัวหน้าชุดสันติสุขที่ 406 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข นำทีมงาน และบัณฑิตอาสา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการปลูกฝังอุดมการณ์ในความรักชาติ แก่ศูนย์การศึกษาศาสนาอิสลามประจำมัสยิดนูรุลวาตานียะห์ เพื่อให้ความรู้ปลูกฝังอุดมการณ์การรักชาติ ให้เกิดความหวงแหนแผ่นดิน และรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่แพร่ระบาดอยู่รอบตัวเยาวชน เพื่อเป็นการสร้างเกราะป้องกันให้เยาวชนได้รู้จักโทษพิษภัย และป้องกันตัวเองจากยาเสพติด โดยมี นายเซ็ง สายาดะ คอเต็บ ประจำมัสยิดนูรุลอิสละห์ฯ, ผู้สอนศูนย์การศึกษาศาสนาอิสลามประจำมัสยิดนูรุลวาตานียะห์ และเด็กนักเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th