วันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๑ เวลา ๐๘:๓๐ น. พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วย ผบช.ศปป.๕ ฯ และ กำลังพล ร่วมงานประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑ และแถลงแผนการปฏิบัติงานปี ๒๕๖๒ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม./ผอ.รมน. เป็นประธานฯ [2018-12-17]วันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๑ เวลา ๐๘:๓๐ น. พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วย ผบช.ศปป.๕ ฯ และ กำลังพล ร่วมงานประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑ และแถลงแผนการปฏิบัติงานปี ๒๕๖๒ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม./ผอ.รมน. เป็นประธานฯ


 
จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th