วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓:๓๐ น. พ.อ. สุรวิทย์ รัตนประทุม ผช.ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาบุคคลสองสัญชาติ (ไทย-มาเลเซีย) ณ ห้องประชุมประสงค์สุ่นศิริ อาคาร ๒๐ ชั้น ๓ สมช. โดยมี พล.ร.ต. สมเกียรติ ผลประยูร เป็นประธาน ฯ [2018-12-17]วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓:๓๐ น. พ.อ. สุรวิทย์ รัตนประทุม ผช.ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาบุคคลสองสัญชาติ (ไทย-มาเลเซีย) ณ ห้องประชุมประสงค์สุ่นศิริ อาคาร ๒๐ ชั้น ๓ สมช. โดยมี พล.ร.ต. สมเกียรติ ผลประยูร เป็นประธาน ฯ


 
จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th