วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๐:๐๐ น. ศปป.๕ กอ.รมน. จัดประชุมคณะทำงาน ปจว./ปชส. สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้าใจ เพื่อความมั่นคงในการแก้ไขปัญหา จชต. ประจำปี ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. โดยมี พล.ต. กฤษณ์ สุนทรธรรม รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๓) เป็นประธาน ฯ [2018-12-17]วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๐:๐๐ น. ศปป.๕ กอ.รมน. จัดประชุมคณะทำงาน ปจว./ปชส. สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้าใจ เพื่อความมั่นคงในการแก้ไขปัญหา จชต. ประจำปี ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. โดยมี พล.ต. กฤษณ์ สุนทรธรรม รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๓) เป็นประธาน ฯ


 
จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th