วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ ศปป.๕ กอ.รมน. จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมหน่วยงานเจ้าภาพโครงการสำคัญภายใต้ร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จชต. เพื่อเตรียมนำเสนอคณะกรรมการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซนทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมี พล.อ. วรพงษ์ สง่าเนตร เป็นประธาน ฯ [2019-01-07]วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ ศปป.๕ กอ.รมน. จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมหน่วยงานเจ้าภาพโครงการสำคัญภายใต้ร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จชต. เพื่อเตรียมนำเสนอคณะกรรมการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซนทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมี พล.อ. วรพงษ์ สง่าเนตร เป็นประธาน ฯ


 
จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th