เมื่อ ๑๔ พ.ค. ๖๒ สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน. นำวารสารเพื่อใต้สันติสุข มอบให้ ผอ.สำนักจุฬาราชมนตรี, เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สำนักจุฬาราชมนตรี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๙๑๘ เล่ม [2019-05-17]เมื่อ ๑๔ พ.ค. ๖๒ สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน. นำวารสารเพื่อใต้สันติสุข มอบให้ ผอ.สำนักจุฬาราชมนตรี, เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สำนักจุฬาราชมนตรี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๙๑๘ เล่ม


 
จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th