วันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๔:๐๐ น. พล.ต. สิทธิ ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๒) และคณะ ฯ เดินทางไปสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE เข้าพบคุณ บัญชา แข็งขัน บรรณาธิการข่าว และคณะ ฯ โดยประเด็นสนทนาในเรื่องของการร่วมมือช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนในพื้นที่ จชต., การนำเสนอข่าวการเมืองในพื้นที่ จชต. หลังการเลือกตั้ง ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร จุดประเด็นให้ทีมข่าวนำเสนอข่าวที่ยังไม่มีใครรู้ และขอบคุณ ทางช่อง ONE ที่ให้ความสนใจและนำเสนอข่าวในพื้นที่ จชต. อย่างต่อเนื่อง [2019-05-23]วันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๔:๐๐ น. พล.ต. สิทธิ ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๒) และคณะ ฯ เดินทางไปสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE เข้าพบคุณ บัญชา แข็งขัน บรรณาธิการข่าว และคณะ ฯ โดยประเด็นสนทนาในเรื่องของการร่วมมือช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนในพื้นที่ จชต., การนำเสนอข่าวการเมืองในพื้นที่ จชต. หลังการเลือกตั้ง ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร จุดประเด็นให้ทีมข่าวนำเสนอข่าวที่ยังไม่มีใครรู้ และขอบคุณ ทางช่อง ONE ที่ให้ความสนใจและนำเสนอข่าวในพื้นที่ จชต. อย่างต่อเนื่อง


 
จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th