เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓ พ.ค. ๖๒ พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ ลงพื้นที่ ๓ จชต.เพื่อประสานการปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานรอบ ๖ เดือนหลัง กับหน่วยในพื้นที่ ได้แก่ ฉก.ปัตตานี, ฉก.ยะลา, ศปส.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และ ฉก.นราธิวาส ในเรื่อง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จะต้องใช้งานได้ทุกตัว, การประเมินผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุดคุ้มครองตำบล จำนวน ๑๐๖ ชคต., การลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือ (ซิมการ์ด), การแลกเปลี่ยนถังแก๊สคอมโพสิต และเรื่องอื่น ๆ เช่น การแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่ จชต. ซึ [2019-05-31]เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓ พ.ค. ๖๒ พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ ลงพื้นที่ ๓ จชต.เพื่อประสานการปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานรอบ ๖ เดือนหลัง กับหน่วยในพื้นที่ ได้แก่ ฉก.ปัตตานี, ฉก.ยะลา, ศปส.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และ ฉก.นราธิวาส ในเรื่อง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จะต้องใช้งานได้ทุกตัว, การประเมินผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุดคุ้มครองตำบล จำนวน ๑๐๖ ชคต., การลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือ (ซิมการ์ด), การแลกเปลี่ยนถังแก๊สคอมโพสิต และเรื่องอื่น ๆ เช่น การแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่ จชต. ซึ่งเป็นความเดือดร้อนและเป็นความต้องการที่แท้จริงของประชาชน รวมถึงรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยที่จะต้องแก้ไขในระดับนโยบาย


 
จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th