วันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๒ คณะ Press Tour เดินทางไปชมทะเลหมอกสองแผ่นดิน ฮาลาบาลา อ.แว้ง, ชมสะพานเชื่อมระหว่างบ้านบูเก๊ะตา ประเทศไทย และบูกิต บุหงา มาเลเซีย และเยี่ยมชมด่านตรวจคนเข้าเมือง บูเก๊ะตา, รับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๑๑ (ฉก.ทพ.๑๑), รับฟังบรรยายสรุปการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน และกองร้อย ปชด.ของ พัน ร.เชิงรุก ณ ห้องประชุม บก.ฉก. ทพ.๑๑, เยี่ยมชมจุดตรวจท่าข้ามบาโอ๊ะ, เดินทางไปโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ.ไอร์ปาโจ อ.สุคิริน โดย พล.ต. สมพล ปานกุล รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ มาเยี่ย [2019-05-31]๒.๒ วันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๒ คณะ Press Tour เดินทางไปชมทะเลหมอกสองแผ่นดิน ฮาลาบาลา อ.แว้ง, ชมสะพานเชื่อมระหว่างบ้านบูเก๊ะตา ประเทศไทย และบูกิต บุหงา มาเลเซีย และเยี่ยมชมด่านตรวจคนเข้าเมือง บูเก๊ะตา, รับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๑๑ (ฉก.ทพ.๑๑), รับฟังบรรยายสรุปการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน และกองร้อย ปชด.ของ พัน ร.เชิงรุก ณ ห้องประชุม บก.ฉก. ทพ.๑๑, เยี่ยมชมจุดตรวจท่าข้ามบาโอ๊ะ, เดินทางไปโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ.ไอร์ปาโจ อ.สุคิริน โดย พล.ต. สมพล ปานกุล รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ มาเยี่ยมเยียนคณะ Press Tour พร้อมพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนส่วนกลาง, ชมการสาธิต ร่อนทองคำจากแม่น้ำ บริเวณตำบลภูเขาทอง, เดินทางไปสักการะศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ และไปเหมืองแร่ทองคำโต๊ะโมะ จุดสกัดภูเขาทอง ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส


 
จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th