วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๒ คณะ Press Tour เดินทางไปเยี่ยมชม และสาธิตการทำปลากุเลา ที่ร้านบ้านกุเลาทอง แม่แป้นตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส [2019-05-31]๒.๓ วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๒ คณะ Press Tour เดินทางไปเยี่ยมชม และสาธิตการทำปลากุเลา ที่ร้านบ้านกุเลาทอง แม่แป้นตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส


 
จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th