เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๐๘:๐๐ - ๑๑:๐๐ กำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมทำความสะอาด คลองเปรมประชากร บริเวณบึงมักกะสัน ทางยกระดับถนนดินแดง - พระราม ๙ ตามโครงการมวลชนจิตอาสา “คน รัก คลองเปรมประชากร ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” เป็นระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร [2019-06-25]เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๐๘:๐๐ - ๑๑:๐๐ กำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมทำความสะอาด คลองเปรมประชากร บริเวณบึงมักกะสัน ทางยกระดับถนนดินแดง - พระราม ๙ ตามโครงการมวลชนจิตอาสา “คน รัก คลองเปรมประชากร ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” เป็นระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร


 
จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th