เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๔:๐๐ น. พล.ต. ยุทธพร สุบรรณภาส รอง ผอ.ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง พาสื่อมวลชนส่วนกลางเข้าเยี่ยมคารวะ พล.ท. พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ และรับทราบสถานการณ์ในการแก้ไขปัญหา จชต. ณ บก.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ค่ายสิรินธร ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน ครั้งที่ ๓ ของ ศปป.๕ กอ.รมน. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา จชต. [2019-06-28]เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๔:๐๐ น. พล.ต. ยุทธพร สุบรรณภาส รอง ผอ.ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง พาสื่อมวลชนส่วนกลางเข้าเยี่ยมคารวะ พล.ท. พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ และรับทราบสถานการณ์ในการแก้ไขปัญหา จชต. ณ บก.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ค่ายสิรินธร ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน ครั้งที่ ๓ ของ ศปป.๕ กอ.รมน. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา จชต.


 
จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th