เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๖:๑๐ น. พล.ต. ยุทธพร สุบรรณภาส รองผอ.ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นหัวหน้าคณะเดินทางพาสื่อมวลชนส่วนกลางเข้าเยี่ยมคารวะ พล.ร.ต. สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.และรับฟังการบริหารจัดการของ ศอ.บต. ในหัวข้อ “ความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ จชต.” ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา [2019-06-28]เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๖:๑๐ น. พล.ต. ยุทธพร สุบรรณภาส รองผอ.ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นหัวหน้าคณะเดินทางพาสื่อมวลชนส่วนกลางเข้าเยี่ยมคารวะ พล.ร.ต. สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.และรับฟังการบริหารจัดการของ ศอ.บต. ในหัวข้อ “ความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ จชต.” ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา


 
จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th