วันที่ ๘ - ๑๒ ก.ค. ๖๒ พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโขติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เดินทางไปราชการเพื่อประสานการปฏิบัติกับหน่วยในพื้นที่ จชต.และติดตามผลการปฏิบัติของหน่วย เมื่อ ๑๑ ก.ค. ๖๒ ดังนี้ ๑.๑ ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงสถานที่ ศปนย. อ.ยะลัง จ.ปัตตานี ๑.๒ ประสานการปฏิบัติกับหน่วย ฉก.ทพ.๔๑ อ.รามัน จ.ยะลา ๑.๓ ตรวจเยี่ยมชุด ชคต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา [2019-07-15]วันที่ ๘ - ๑๒ ก.ค. ๖๒ พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโขติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เดินทางไปราชการเพื่อประสานการปฏิบัติกับหน่วยในพื้นที่ จชต.และติดตามผลการปฏิบัติของหน่วย เมื่อ ๑๑ ก.ค. ๖๒ ดังนี้
๑.๑ ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงสถานที่ ศปนย. อ.ยะลัง จ.ปัตตานี
๑.๒ ประสานการปฏิบัติกับหน่วย ฉก.ทพ.๔๑ อ.รามัน จ.ยะลา
๑.๓ ตรวจเยี่ยมชุด ชคต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา


 
จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th