เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๒ เวลา ๐๘:๓๐ น. กำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ เขาดินวนา (สวนสัตว์ดุสิต) โดยมี ผบ.จอส.๙๐๔ วปร. เป็นประธาน ฯ เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์ของเขาดินวนา ให้สวยงาม [2019-07-26]เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๒ เวลา ๐๘:๓๐ น. กำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ เขาดินวนา (สวนสัตว์ดุสิต) โดยมี ผบ.จอส.๙๐๔ วปร. เป็นประธาน ฯ เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์ของเขาดินวนา ให้สวยงาม


 
จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th