เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๒ เวลา ๑๓:๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.กอ.รมน. ได้กรุณามอบเงินช่วยเหลือเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจ ให้กับ ส.ท.หญิง ธาริณี เนียมหอม ซึ่งเป็นกำลังพล สผป.ศปป.๕ ฯ เนื่องจากถุงน้ำ ในรังไข่มีรอยรั่ว ได้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า เมื่อ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ [2019-07-26]เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๒ เวลา ๑๓:๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.กอ.รมน. ได้กรุณามอบเงินช่วยเหลือเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจ ให้กับ ส.ท.หญิง ธาริณี เนียมหอม ซึ่งเป็นกำลังพล สผป.ศปป.๕ ฯ เนื่องจากถุงน้ำ ในรังไข่มีรอยรั่ว ได้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า เมื่อ ๑๙ มิ.ย. ๖๒


 
จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th