ผลการปฏิบัติงานของ คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ ปี 61 ตกลงกับกลุ่มผู้เห็นต่าง กำหนดพื้นที่ปลอดภัย

 01 เม.ย. 2562 12:18 น.
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+


ผลการปฏิบัติงานของ คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ ปี 61 ตกลงกับกลุ่มผู้เห็นต่าง กำหนดพื้นที่ปลอดภัยจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th