ธงไตรรงค์พริ้วไสว " ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย "

 14 ก.ค. 2562 10:06 น.
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เมื่อ ๑๓ ก.ค.๖๒ ฉก.ทพ.นย.ทร. โดย ชป.กร.ร้อย.ทพ.นย.๕ เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์ ครู นักเรียน และร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ตัรบียาตุลอัตฟาลุคดีนียะห์ ม.๖ บ.บาดง และมัสยิดมัดรอซะห์ตัรบียาตุลอัตฟาล ม.๓ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เรื่องธงชาติไทย โทษภัยของยาเสพติด และมอบธงชาติไทยผืนใหม่ให้กับทางโรงเรียน เพื่อลดช่องว่างระหว่าง จนท.ทหาร กับสถานศึกษา ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับการต้อนรับ และความร่วมมือเป็นอย่างดี


http://www.southpeace.go.th/th/News/General/new-620714-05.htmlจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th