ศอ.บต.เดินหน้าโครงการตำบลมั่นคง

 22 ส.ค. 2562 05:15 น.
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ยะลา เมื่อวันก่อน นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ตามโครง การตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (นำร่อง) ประจำปี 2562 โดยมี นายธัชชัย อุบลไพศาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสังคมจิตวิทยาเพื่อความมั่นคงกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. นายมูฮัมมัดอามิน สาลาจะ ครู คส.2 ชำนาญการ กลุ่มการสังคมจิตวิทยาเพื่อความมั่นคง กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วม ลงนามประกอบด้วย นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน จำนวน 120 ตำบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดการลงนามและข้อตกลงเกี่ยวกับขอบเขตของการดำเนินโครงการในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน/ตำบล ในพื้นที่ว่า สำหรับการดำเนินโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (นำร่อง) นั้น จะต้องเป็นกิจกรรมที่ชุมชนมีส่วนร่วมด้วยการทำเวทีประชาคม เป็นกิจกรรมที่ชุมชนได้รับประโยชน์ร่วมกัน ขับเคลื่อนชุมชน/หมู่บ้าน/ตำบลให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ในทุก ๆ ด้าน ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ จะต้องมีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนให้เกิดมิติไร้รอยต่อ มิติใหม่การพัฒนาชายแดนใต้ ตามนโยบาย ศอ.บต. รวมถึงการดำเนินกิจกรรมจะต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือ ประชาชนในพื้นที่.
--จบ--

--เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 23 ส.ค. 2562 (กรอบบ่าย)--
News Code: das gen g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperlจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th