มทภ.4 เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 ถึงระดับกองพัน ครั้งที่ 6/62 วาระพิเศษ

 11 ก.ย. 2562 18:32 น.
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2562 เวลา 13.30 น. พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 ถึงระดับกองพัน ครั้งที่ 6/62 วาระพิเศษ เพื่อชี้แจง เน้นย้ำนโยบาย และสั่งการปฏิบัติที่สำคัญ ต่อผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง ณ ห้องประชุม บก.มทบ.42 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีผู้บังคับหน่วยเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ก่อนวาระการประชุมนั้น มทภ.4 ได้มอบถ้วยรางวัล โล่ และเงินรางวัลให้กับหน่วยที่เข้าทำการแข่งขันต่าง ๆ จนสามารถคว้ารางวัล สร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพภาคที่ 4 ดังนี้

พิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยhttp://www.southpeace.go.th/th/News/Unit/new-620911-1.htmlพิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันมวยชิงชนะเลิศกองทัพบก

พิธีมอบโล่รางวัลการแข่งขันกรีฑากองทัพไทย

พิธีมอบโล่รางวัลการประกวดการปรับปรุงประตูค่ายทหาร ทภ.4

พิธีมอบโล่รางวัลการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก

พิธีมอบโล่รางวัลการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ ผลัด 1/62 ระดับ ทบ.

พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรการแข่งขันเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด

ประจำปี 2562 ระดับ ทบ.

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณการทดสอบผู้ชำนาญการทหารราบ ประจำปี 2562

พิธีมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณให้กับ ชป.กร. ดีเด่น

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวแสดงความยินดี และชื่นชมในการพัฒนาทุกระดับของหน่วยและกำลังพลให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ และขอให้ดำรงเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพภาคที่ 4 ต่อไป

สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณ 2562 แม่ทัพภาคที่ 4 จึงถือโอกาสนี้สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในปีที่ผ่านมา อีกทั้งปรึกษาหารือข้อขัดข้องร่วมกัน ถึงแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563 เพื่อที่จะทำให้ กองทัพภาคที่ 4 เป็นหน่วยทหารที่มีชื่อเสียงปรากฏอยู่แถวหน้าของกองทัพบกไทย และเป็นที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา ส่วนราชการ ภาคเอกชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และขอขอบคุณ ผู้บังคับหน่วย ที่ได้ปฏิบัติตามนโยบายข้อสั่งการต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จนได้รับคำชมเชยจากผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ รวมทั้งสร้างความประทับใจ เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th