สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ ธ.ค. ๖๐ - ๕ ม.ค. ๖๑

 08 ม.ค. 2561 16:26 น.
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD


 1. บทสรุปผู้บริหาร
        จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๐ – ๕ ม.ค.๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๓๑ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ – ๒๙ ธ.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๒๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ – ๒๙ ธ.ค.๖๐)
        ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ การเยียวยา (หยุด...ฟังเสียงเหยื่อไฟใต้กันบ้าง อย่าเอาผลประโยชน์บนความทุกข์)
        ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่ อาชญากรรมในพื้นที่ (รวบแล้ว โจ๋ยะลา ซ่าลากสปาต้า ไล่ฟันชาวบ้านเจ็บ ๒), การเมือง (...๑) ๑๔ ปี ปล้นปืน ไร้เหตุร้าย เล็งผุดสถาบันอัตลักษณ์, ๒) แม่ทัพภาคที่ ๔ พล.ท. ปิยวัฒน์ นาควานิช รับผิดชอบพื้นที่ ภาคใต้ ยืนยันว่า ทหารต้องเป็นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่ายใด และ ๓) บิ๊กป้อม ไฟเขียวเพิ่มโรงจำนำชายแดนใต้แก้ปัญหาการเงิน – ไม่ให้ ปชช. แอบรับจ้างก่อเหตุ), กระบวนการยุติธรรม (คุก ๓ โจรใต้ ร่วมป่วนแบ่งแยกดินแดน – ยิงทหารดับ ๓ นาย)ม การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน (...๑) แม่ทัพภาค ๔ ลั่น'เวลากับใจ' พิสูจน์...ใต้สันติสุข!, ๒) แม่ทัพ ๔ ชี้เหตุไฟใต้ ปี ๖๑ ดีขึ้นบิ๊กป้อมเพิ่มโรงตึ๊งชายแดน, ๓) วอนใต้อย่าเชื่อแบ่งแยกดินแดน , ๔) ร.๑๐ ทรงห่วงประชาชน ๓ จว.ชายแดนใต้ ทภ.๔ เน้นดูแลความปลอดภัย, ๕) ทหารทำเซฟตี้โซนชายแดนใต้แล้ว ๑๓ อำเภอ และ ๖) บุกทลายรังโจรใต้มูฮัมหมัด ซาเดร์ยึดแคมป์ – เอ็ม ๑๖), เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ (...๑) ภาคธุรกิจ SSO โอกาสของบัณฑิตไทยในมาเลเซีย, ๒) ทบทวนยุทธศาสตร์ยางที่ยั่งยืน, และ ๓) มาเลย์แห่เที่ยว “หาดใหญ่” โรงแรมถูกจองเต็ม สงขลาเตรียมปิดถนนหลายสายจัดงานเคาท์ดาวน์), ความร่วมมือของภาคประชาชน (วีรบุรุษประเทศไทย วีรบุรุษโลก), วัฒนธรรม และวิถี (ประดับไฟอุโมงค์น้ำพุริมแม่น้ำปัตตานีลดความตึงเครียดไฟใต้) เป็นต้น
        จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ – ๒๙ ธ.ค.๖๐)

  ในส่วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๐ – ๕ ม.ค.๖๑ ดังนี้
        คำพิพากษาศาลจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ตัดสินจำคุก น.ส นูรฮายาตี มะเสาะ ผู้พิการทางสายตาอายุ ๒๓ ปี เป็นเวลาสามปี จากพฤติการณ์ความผิดกฏหมายอาญา ม.๑๑๒ เป็นประเด็นข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีรายงานโดยสำนักข่าวต่างประเทศ และสื่อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจำนวนมากที่สุด ประกอบด้วยสำนักข่าว AFP สื่อมาเลเซีย ฟิลิปินส์ และ benarnews สำนักข่าวออนไลน์ที่ได้รับเงินทุนดำเนินงานจากหน่วยงานรัฐบาลอเมริกัน
        Benarnews รายงานข่าวการจับกุมผู้ต้องสงสัย ๒๐ คนพัวพันเหตุการณ์การจี้ และเผารถโดยสารเบตง-กรุงเทพ เหตุเกิดบนทางหลวงในพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ช่วงกลางเดือนธันวาคม โดยการจับกุมผู้ต้องสงสัยกลุ่มนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๔ มกราคม
        New Straits Times สื่อมาเลเซียรายงานว่า ตำรวจมาเลเซียจับกุมผู้ต้องหาชายชาวมาเลเซียในฐานความผิดค้ามนุษย์โดยร่วมกันให้ความช่วยเหลือคนต่างชาติทึ่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฏหมาย และพยายามช่วยคนต่างชาติชาวเมียนมาร์ลักลอบข้ามพรมแดนมาเลเซียเข้าประเทศไทยเพื่อเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาทื่ประเทศเมียนมาร์

  ๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๐ – ๕ ม.ค.๖๑
        ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การนำเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ

        ในช่วงวันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๐ – ๕ ม.ค.๖๑ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๓๑ (๑๕๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ – ๒๙ ธ.ค.๖๐) ๑๐๕ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีความถี่ลดลงร้อยละ ๒๗ (๒๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ – ๒๙ ธ.ค.๖๐) ๑๖ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง)  มีแนวโน้มฯ ลดลง

        ๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ
        เมื่อนำจำนวนข่าวเชิงบวก และจำนวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาคำนวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกับข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่าสัดส่วนฯ ดังแสดงในตารางด้านล่าง

  วัน/เดือน/ปี

  จำนวนข่าวเชิงบวก (1)

  จำนวนข่าวเชิงลบ (2)

   ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2)

  2017-12-23

  16

  5

  3.20

  2017-12-24

  20

  4

  5.00

  2017-12-25

  23

  1

  23.00

  2017-12-26

  27

  6

  4.50

  2017-12-27

  24

  2

  12.00

  2017-12-28

  23

  3

  7.67

  2017-12-29

  20

  1

  20.00

   

  21.86

  3.14

  10.77

  2017-12-30

  17

  3

  5.67

  2017-12-31

  15

  3

  5.00

  2018-01-01

  14

  3

  4.67

  2018-01-02

  13

  0

  13.00

  2018-01-03

  15

  2

  7.50

  2018-01-04

  22

  3

  7.33

  2018-01-05

  9

  2

  4.50

   

  15.00

  2.29

  6.81

        หมายเหตุ: ยิ่งค่าสัดส่วนระหว่างจำนวนข่าวเชิงบวก กับจำนวนข่าวเชิงลบ (3) มีค่าสูง ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level)  มีระดับสูงตามไปด้วย ในทำนองตรงกันข้าม หากค่าสัดส่วนฯ มีค่าต่ำ ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบเชิงบวก (Positive Awareness Level) จะมีระดับต่ำตามลงไปด้วย อย่างไรก็ตามอาจะต้องพิจารณาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของจำนวนข่าวเชิงลบในแต่ละสัปดาห์ด้วย หากค่าเฉลี่ยของจำนวนข่าวเชิงลบในสัปดาห์ที่แล้วมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ ก็อาจจะทำให้ผลกระทบการรับรู้เชิงบวกในสัปดาห์นี้ต่ำกว่าก็ได้ ถึงแม้ค่าสัดส่วนเฉลี่ย ในสัปดาห์นี้จะมีค่ามากกว่าค่าสัดส่วนเฉลี่ยของสัปดาห์ที่แล้ว


  ๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๐ – ๕ ม.ค.๖๑
        ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

        ในช่วงวันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๐ – ๕ ม.ค.๖๑ ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข (ไม่มีข่าวเชิงบวกมากว่า ๒ อาทิตย์แล้ว) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ยังคงไม่ปรากฏข่าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข มากว่า  ๑๑ สัปดาห์แล้ว (๔ พ.ย. – ๕ ม.ค.๖๑)
        ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน

        ในช่วงวันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๐ – ๕ ม.ค.๖๑ ไม่มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน (๑๑ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ – ๒๙ ธ.ค.๖๐) ไม่มีข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง

        ๓.๓ ประเด็นการเมือง

        ในช่วงวันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๐ – ๕ ม.ค.๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๔๗ (๑๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ – ๒๙ ธ.ค.๖๐)  ๑๐ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่คงที่ (๗ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ – ๒๙ ธ.ค.๖๐)  ๗ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ในประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ได้แก่ ๑) ๑๔ ปี ปล้นปืน ไร้เหตุร้าย เล็งผุดสถาบันอัตลักษณ์, ๒) ยืดจดตั้งบริษัท ๔ จังหวัดใต้ ครม.อนุมัติขยายเวลาถึงสิ้นปี ๒๕๖๓ ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนเขตเศรษฐกิจ, ๓) แม่ทัพภาคที่ ๔ พล.ท. ปิยวัฒน์ นาควานิช รับผิดชอบพื้นที่ ภาคใต้ ยืนยันว่า ทหารต้องเป็นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่ายใด, ๔) กระทรวงเกษตรฯ เร่งเดินหน้าผลักดันราคายางให้สูงขึ้นเพื่อกระตุ้นตลาด เฮ ปิดราคาที่ 48 บาทต่อ กก. ส่งท้ายปี และ ๕) บิ๊กป้อม ไฟเขียวเพิ่มโรงจำนำชายแดนใต้แก้ปัญหาการเงิน – ไม่ให้ ปชช. แอบรับจ้างก่อเหตุสำหรับภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) บิ๊กป้อมไม่เคลียร์! ปปช.สั่งแจงปมนาฬิกา - แหวนเพชรเพิ่ม เรียกสอบพยานอีก ๔ คน, ๒) ชาวบ้านให้กำลังใจเครือข่ายเทพา, ๓)​ ปชป.มองการเมืองปี ๖๑ ยังไร้ทิศทาง และ ๔) ๓ จว.ใต้สำลักควัน ระกาไฟ วางเพลิง – ปล้น – ฆ่า - คาร์บอมบ์เหตุการณ์ยังไม่เปลี่ยนแปลง

        ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน

        ในช่วงวันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๐ – ๕ ม.ค.๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีความถี่คงที่ (๑๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ – ๒๙ ธ.ค.๖๐)  ๑๖ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่  มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่คงที่ (๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ – ๒๙ ธ.ค.๖๐)  ๑ ข่าว ในสัปดาห์นี้)  ในมิติของแนวโน้มความถี่  มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) แม่ทัพภาค ๔ ลั่น'เวลากับใจ' พิสูจน์...ใต้สันติสุข!, ๒) แม่ทัพ ๔ ชี้เหตุไฟใต้ ปี ๖๑ ดีขึ้นบิ๊กป้อมเพิ่มโรงตึ๊งชายแดน, ๓) วอนใต้อย่าเชื่อแบ่งแยกดินแดน , ๔) ร.๑๐ ทรงห่วงประชาชน ๓ จว.ชายแดนใต้ ทภ.๔ เน้นดูแลความปลอดภัย, ๕) ทหารทำเซฟตี้โซนชายแดนใต้แล้ว ๑๓ อำเภอ และ ๖) บุกทลายรังโจรใต้มูฮัมหมัด ซาเดร์ยึดแคมป์ – เอ็ม ๑๖ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ข่าวฮอต ๖๐ สะเทือนข้ามปี ๖๑ (ระเบิดบิ๊กซี)

        ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้

        ในช่วงวันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๐ – ๕ ม.ค.๖๑ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถึ่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๑  (๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ – ๒๙ ธ.ค.๖๐) ๑๐ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่  มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่คงที่ (๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ – ๒๙ ธ.ค.๖๐ ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่  มีแนวโน้มฯ  ค่อนข้างคงที่ ข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ชาวประมงเริ่มออกเรือหาปลาเลี้ยงชีพ อุตุฯเตือน ๘ – ๑๐ ม.ค.คลื่นลมแรง, ๒) ๑๕ มค. เคาะค่าจ้างใหม่ - ใช้สิ้นเดือน ม.หอค้าชี้ถ้ามีเลือกตั้ง ศก. โตเกิน ๕ %ททท. ลุ้นเป้า ๑๓ ล้านคนเที่ยวเมืองรอง, ๓) ภาคธุรกิจ SSO โอกาสของบัณฑิตไทยในมาเลเซีย, ๔) ทบทวนยุทธศาสตร์ยางที่ยั่งยืน, ๕) คาดเงินลงทุนสตาร์ทอัพพุ่ง ๓.๕  หมื่นล้าน, ๖) โครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และ ๗) มาเลย์แห่เที่ยว “หาดใหญ่” โรงแรมถูกจองเต็ม สงขลาเตรียมปิดถนนหลายสายจัดงานเคาท์ดาวน์ สำหรับภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่  เรือประมงหยุดปีใหม่ - คลื่นลมแรงทำอาหารทะเลสงขลาขาดตลาด

        ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน
              ในช่วงวันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๐ – ๕ ม.ค.๖๑ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน
        ๓.๗ ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
              ในช่วงวันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๐ – ๕ ม.ค.๖๑ มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล ได้แก่ อาสาหมู่บ้าน เครียดปมครอบครัว ๙ มม. จ่อหัวปลิดชีพตัวเอง
        ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.
              ในช่วงวันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๐ – ๕ ม.ค.๖๑ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหา จชต.
        ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย
              ในช่วงวันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๐ – ๕ ม.ค.๖๑ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช้กฏหมาย

  ๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก
        ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง

  ประเด็นข่าวเชิงลบ
  การเยียวยา ได้แก่ หยุด...ฟังเสียงเหยื่อไฟใต้กันบ้าง อย่าเอาผลประโยชน์บนความทุกข์
  ประเด็นข่าวเชิงบวก
  ๑. 
  อาชญากรรมในพื้นที่ ได้แก่ รวบแล้ว โจ๋ยะลา ซ่าลากสปาต้า ไล่ฟันชาวบ้านเจ็บ ๒
  ๒. การเมือง ได้แก่ ๑) ๑๔ ปี ปล้นปืน ไร้เหตุร้าย เล็งผุดสถาบันอัตลักษณ์, ๒) ยืดจดตั้งบริษัท ๔ จังหวัดใต้ ครม.อนุมัติขยายเวลาถึงสิ้นปี ๒๕๖๓ ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนเขตเศรษฐกิจ, ๓) แม่ทัพภาคที่ ๔ พล.ท. ปิยวัฒน์ นาควานิช รับผิดชอบพื้นที่ ภาคใต้ ยืนยันว่า ทหารต้องเป็นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่ายใด, ๔) กระทรวงเกษตรฯ เร่งเดินหน้าผลักดันราคายางให้สูงขึ้นเพื่อกระตุ้นตลาด เฮ ปิดราคาที่ 48 บาทต่อ กก. ส่งท้ายปี และ ๕) บิ๊กป้อม ไฟเขียวเพิ่มโรงจำนำชายแดนใต้แก้ปัญหาการเงิน – ไม่ให้ ปชช. แอบรับจ้างก่อเหตุ
  ๓. กระบวนการยุติธรรม ได้แก่ คุก ๓ โจรใต้ ร่วมป่วนแบ่งแยกดินแดน – ยิงทหารดับ ๓ นาย
  ๔. การบำรุงขวัญกำลังพล ได้แก่ ๑) ผบ.ทสส.ลงใต้เยี่ยมกำลังพล ฉก.นาวิกโยธิน ที่นราธิวาส และ ๒) มทภ.๔ เยี่ยมจุดตรวจชายแดนภาคใต้ ให้กำลังใจทหารมอบของขวัญปีใหม่
  ๕. การยกระดับคุณภาพชีวิต ได้แก่ ๑) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับสุขภาพคนไทย, ๒) กรมเจ้าท่าปัตตานีเร่งพัฒนาอ่าว และ ๓) กระทรวงดีอี เดินหน้าสร้างจิตอาสาเน็ตประชารัฐทั่วประเทศ
  ๖. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ได้แก่ ๑) แม่ทัพภาค ๔ ลั่น'เวลากับใจ' พิสูจน์...ใต้สันติสุข!, ๒) แม่ทัพ ๔ ชี้เหตุไฟใต้ ปี ๖๑ ดีขึ้นบิ๊กป้อมเพิ่มโรงตึ๊งชายแดน, ๓) วอนใต้อย่าเชื่อแบ่งแยกดินแดน , ๔) ร.๑๐ ทรงห่วงประชาชน ๓ จว.ชายแดนใต้ ทภ.๔ เน้นดูแลความปลอดภัย, ๕) ทหารทำเซฟตี้โซนชายแดนใต้แล้ว ๑๓ อำเภอ และ ๖) บุกทลายรังโจรใต้มูฮัมหมัด ซาเดร์ยึดแคมป์ – เอ็ม ๑๖
  ๗. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ ได้แก่ ๑) ชาวประมงเริ่มออกเรือหาปลาเลี้ยงชีพ อุตุฯเตือน ๘ – ๑๐ ม.ค.คลื่นลมแรง, ๒) ๑๕ มค. เคาะค่าจ้างใหม่ - ใช้สิ้นเดือน ม.หอค้าชี้ถ้ามีเลือกตั้ง ศก. โตเกิน ๕ %ททท. ลุ้นเป้า ๑๓ ล้านคนเที่ยวเมืองรอง, ๓) ภาคธุรกิจ SSO โอกาสของบัณฑิตไทยในมาเลเซีย, ๔) ทบทวนยุทธศาสตร์ยางที่ยั่งยืน, ๕) คาดเงินลงทุนสตาร์ทอัพพุ่ง ๓.๕  หมื่นล้าน, ๖) โครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และ ๗) มาเลย์แห่เที่ยว “หาดใหญ่” โรงแรมถูกจองเต็ม สงขลาเตรียมปิดถนนหลายสายจัดงานเคาท์ดาวน์
  ๘. ความร่วมมือของภาคประชาชน ได้แก่ ๑) ก.แรงงาน ปลื้ม ปชช. ใช้บริการตรวจเช็คสภาพรถแล้วกว่า ๒,๐๐๐ คัน, ๒) มอบตะเกียงน้ำใจ, ๓)  สากอโมเดล ศาสตร์พระราชาสู่การแก้ปัญหาชายแดนใต้, ๔) กิจกรรมเก็บขยะใต้น้ำ และ ๕) วีรบุรุษประเทศไทย วีรบุรุษโลก
  ๙. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ได้แก่ ๑) วรรณกรรมเพลงไทยคลาสสิก ที่สุดแห่งรัตนโกสินทร์ และ ๒) ประดับไฟอุโมงค์น้ำพุริมแม่น้ำปัตตานีลดความตึงเครียดไฟใต้
  ๑๐. การช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ ๗ วันปีใหม่เสียชีวิต ๔๒๓ รายเจ็บกว่า ๔ พันคนลดลงจากปี ๖๐
  ๑๑. การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ ได้แก่ เปิดลงนามถวายพระพรในหลวง ร.๑๐
  ๑๒. การศึกษา ได้แก่ ๑) ๗๓ ร.ร.ประจำพักนอนฟรี!! รองรับนักเรียนใต้ และ ๒) 'ศิริธรรม'แชมป์กลุ่มบอลใต้
  ๑๓. กีฬา ได้แก่ รอมาเนีย ลิ่วบอลชายแดนใต้

        ๔.๒ ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต่อสถานการณ์ จชต.

        จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒  เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒.๔๒ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ – ๒๙ ธ.ค.๖๐) ๒.๔๗ ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มการรับรู้เชิงบวก มีแนวโน้มฯ​ เพิ่มขึ้น

  ๕. ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่  ๓๐ ธ.ค.๖๐ – ๕ ม.ค.๖๑
        คำพิพากษาศาลจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ตัดสินจำคุกน.ส นูรฮายาตี มะเสาะ ผู้พิการทางสายตาอายุ ๒๓ ปี เป็นเวลาสามปี จากพฤติการณ์ความผิดกฏหมายอาญา ม.๑๑๒ เป็นประเด็นข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีรายงานโดยสำนักข่าวต่างประเทศ และสื่อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจำนวนมากที่สุด ประกอบด้วยสำนักข่าว AFP สื่อมาเลเซีย ฟิลิปินส์ และ benarnews สำนักข่าวออนไลน์ที่ได้รับเงินทุนดำเนินงานจากหน่วยงานรัฐบาลอเมริกัน
        Benarnews รายงานข่าวการจับกุมผู้ต้องสงสัย ๒๐ คนพัวพันเหตุการณ์การจี้ และเผารถโดยสารเบตง-กรุงเทพ เหตุเกิดบนทางหลวงในพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ช่วงกลางเดือนธันวาคม โดยการจับกุมผู้ต้องสงสัยกลุ่มนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๔ มกราคม
        New Straits Times สื่อมาเลเซียรายงานว่า ตำรวจมาเลเซียจับกุมผู้ต้องหาชายชาวมาเลเซียในฐานความผิดค้ามนุษย์โดยร่วมกันให้ความช่วยเหลือคนต่างชาติทึ่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฏหมาย และพยายามช่วยคนต่างชาติชาวเมียนมาร์ลักลอบข้ามพรมแดนมาเลเซียเข้าประเทศไทยเพื่อเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาทื่ประเทศเมียนมาร์
        ๕.๑ สำนักข่าว AFP รายงานเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ว่า ศาลจังหวัดยะลามีคำพิพากษาจำคุกน.ส.นูรฮายาดี มะเสาะ ผู้พิการทางสายตาวัย ๒๓ ปี ในความผิดกฏหมายอาญา ม.๑๑๒ โดยผู้ต้องหาได้ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้โพสต์ข้อความที่เข้าข่ายความผิด ม.๑๑๒ ในบทความของนายใจ อึ๊งภากรณ์
        น.ส.นูรฮายาดี ถูกจับกุมดำเนินคดี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และคำให้การรับสารภาพเป็นเหตุผลที่ศาลพิพากษาลดโทษให้กึ่งหนึ่งจาก ๓ ปีเหลือ ๑ ปี ๖ เดือน
        สำนักข่าว AFP รายงานว่านับตั้งแต่การปฏิวัติรัฐประหารเมื่อปี ๒๕๕๗ ข้อมูลจากองค์กรชื่อ iLaw ระบุว่า มีผู้ถูกจับกุมดำเนินคดีในฐานความผิดกฏหมายอาญาม.๑๑๒ จำนวน ๙๔ คน ซึ่งในจำนวนนี้คดีมีคำพิพากษาถึงที่สุดจำนวน ๔๓ คน ทั้งนี้ผู้ต้องหาส่วนใหญ่กว่าร้อยละ ๙๒ ให้การรับสารภาพ เพื่อหวังได้รับการลดหย่อนโทษ

  (A Thai court today jailed a blind woman for 1-1/2 years for violating the country’s royal insult law, her lawyer and a court official said. Thailand’s lese-majeste law is the toughest in the world, and those judged guilty of breaking it face up to 15 years in jail for each count of offending the king, queen, heir or regent. Nurhayati Masoh, 23, was found guilty after she posted on her Facebook account an article by Giles Ungpakorn, a Thai-British academic and vocal opponent of the Thai monarchy who fled Thailand after he was charged with lese majeste in 2009. “She confessed that she posted it,” Kaosar Aleemama, a lawyer for Nurhayati, told Reuters. “But she did not realize it would lead to such a harsh punishment.” Nurhayati, who uses a computer application that helps the visually impaired to post on social media, was arrested in November and sentenced to three years in jail by a court in the southern province of Yala. “The case against her was filed on November 28, 2017 and she has been detained since,” an official at the Yala Provincial Court, who declined to be named, told Reuters. Nurhayati’s confession led to her sentence being halved, he added. Thailand’s military, which took control of government in a May 2014 coup, has ramped up online censorship, particularly of perceived insults to the monarchy. Since the coup, at least 94 people have been prosecuted for lese majeste. As many as 43 people have been sentenced, says the iLaw group that monitors royal insult case, with 92 percent of them pleading guilty in hopes of receiving a shorter jail term.)
  ***หมายเหตุรายงานข่าวของ AFP อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจากสำนักข่าว Reuters และถูกนำไปเผยแพร่ต่อในสื่อมาเลเซียและฟิลิปินส์ นอกจากนี้ยังพบรายงานข่าวกรณีเดียวกันนี้ในสำนักข่าวออนไลน์ benarnews
  http://www.themalaymailonline.com/world/article/thai-court-jails-blind-woman-for-1-1-2-years-over-royal-insult#habK4gvdpUodlPcU.97
  https://www.thestar.com.my/news/regional/2018/01/05/blind-woman-jailed-for-royal-insult-on-facebook/
  https://news.mb.com.ph/2018/01/05/blind-thai-woman-jailed-for-sharing-royal-insult-on-facebook/
  http://www.benarnews.org/english/news/thai/blind-defamation-01042018163503.html​

        ๕.๒ สำนักข่าวออนไลน์ benarnews รายงานเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ว่า เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงจับกุม ๒๕ ผู้ต้องสงสัยพัวพันกับการก่อความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ในคดีสังหารประชาชน ๕ ศพ และคดีจี้เผารถโดยสารสายอ.เบตง-กรุงเทพ
        การจับกุมเกิดขึ้นในวันที่ ๕ มกราคม ผู้ต้องกลุ่มแรก ๕ คน เป็นผู้ต้องหาในคดีสมรู้ร่วมคิดสังหารประชาชน ๕ ศพ ในระหว่างปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ปฏิบัติการจับกุมอีกจุดเกิดขึ้นที่อ.บันนังสตา มีผู้ต้องหา ๒๐ คนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จี้และเผารถโดยสารในพื้นที่ อ.บันนังสตา เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม

  Thai security forces said they arrested 25 suspected militants on Friday in raids in the troubled Deep South, including a group that allegedly killed five people and another believed to have been involved in burning a double-decker bus. On Friday, authorities arrested two batches of suspects, including five men who allegedly conspired to kill five people and injure another person in a series of attacks in Pattani province between 2010 and 2013. In neighboring Yala province, security personnel rounded up a second batch of suspects, 20 men who were taken into custody on Friday in connection with the attack on the double-decker bus in Bunnang Sata, a local district, on Dec. 17. That day, suspected insurgents stopped the bus on a highway as it was heading to Bangkok and ordered the driver and passengers to get off before torching the vehicle, police said. Previously, a 34-year-old suspect was charged on Dec. 28, officials said at the time.
  ที่มาข้อมูล; http://www.benarnews.org/english/news/thai/south-arrests-01052018145828.html

        ๕.๓ New Straits Times สื่อมาเลเซีย รายงานเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ว่า ตำรวจรัฐเคดาห์จับกุมผู้ต้องหาชายมาเลเซียอายุ ๒๖ ปี ในข้อหามีพฤติการณ์เข้าข่ายความผิดการค้ามนุษย์ โดยผู้ต้องหาทั้งหมดถูกจับกุมได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอกูบัง ผาสุ เวลาประมาณ ๒ ทุ่มคืนวันที่ ๓ มกราคม ซึ่งผู้ต้องหาได้นำพาหญิงชาวเมียนมาร์ ๓ คนอายุระหว่าง ๒๐ ถึง ๔๒ ปี มาพักเพื่อรอลักลอบข้ามพรมแดนไปยังประเทศไทย
        ชาวเมียนมาร์ทั้งสามคนเดินทางโดยรถโดยสารจากกรุงกัวลาลัมเปอร์มายังกูบัง ผาสุ เมืองชายแดนติดกับ อ.สะเดา โดยจ่ายค่าดำเนินการให้กับชาวเมียนมาร์ที่รับเป็นธุระดำเนินการเป็นเงินจำนวนหนึ่งเพื่อให้ช่วยในการเดินทาง และลักลอบข้ามพรมแดนเข้าประเทศไทยเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศเมียนมาร์
   

  (Police have foiled an attempt to smuggle 14 Myanmar people to a neighbouring country via the Malaysia-Thailand border. Kubang Pasu police chief Superintendent Mohd Ismail Ibrahim said a suspected human trafficker, aged 26, was caught red-handed in a raid at a motel in Taman Teja here at 8.20pm on Wednesday.  He said the man was believed to have harboured the illegal immigrants, including three women, aged between 20 and 42. Acting on a tip-off, Ismail said a team comprising officers from the state police Anti-Vice, Gaming and Secret Society Department and the Anti-Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants Department went to the motel to check.

  He said the man and the illegal immigrants were nabbed in two rooms of the motel. "The man had checked-in the rooms for the illegal immigrants at about 6pm. He was planning to smuggle them across the border. "All the illegal immigrants had arrived here on a bus from Kuala Lumpur and were on transit before going to Myanmar," he said when contacted. Ismail said initial investigation revealed that the illegal immigrants had paid substantial fees to another Myanmar immigrant in Kuala Lumpur to smuggle them out from Malaysia.)
  ที่มาข้อมูล ;https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2018/01/321913/human-smuggling-attempt-foiled-msia-thai-borderจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th