สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒

 28 ม.ค. 2562 12:03 น.
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD


      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๓๒๙ ข่าว จากที่มี ๒๕๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๘๖ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๘๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒)
ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่
1. เหตุร้ายรายวัน
: ) ยะลา คนร้ายบุกปล้นปืน ผญบ.บันนังสตา, ) โจรใต้ลอบกัดบุกเผาบ้าน ผญบ. ขโมยปืนเอ็ม ๑๖ หลบหนี, ) เผยนาที'พระครู'เผชิญหน้า'โจรใต้' มา'นับสิบ'ยิงถล่มวัด! และ ) ดักบึ้มทหาร-ตร. ถล่ม ๒ จว. หนองจิก-โต๊ะเด็ง
2. การพูดคุยเพื่อสันติสุข: ) วิธีเดียวในการดับไฟใต้, ) หมายเหตุจากชายแดนใต้...จับตา "กลุ่มสุดโต่ง" รับแนวคิดก่อการร้าย, ) คอลัมน์: แฟ้มคดี: เจาะปมไฟใต้ระอุซ้ำจากถล่ม 'โต๊ะอิหม่าม' คาร์บอมบ์-บึ้ม ๓ จว. ชี้ผลกดดันบีอาร์เอ็น และ ) ๓ จว.ใต้ ป่วนระลอกใหม่ 'ไทย-มาเลเซีย'กดดันโต๊ะพูดคุยสันติสุข จับตา'กลุ่มสุดโต่ง'ก่อการร้าย
ภาพข่าวสำคัญเชิงบวก ได้แก่
1. กระบวนการยุติธรรม:
) ศาลอนุมัติหมายจับ ๕ ราย มือยิงถล่มโรงพักนาประดู่ และ ) เตรียมออกหมายจับ!คนร้ายยิงพระ - ป่วนชายแดนใต้
2. การช่วยเหลือประชาชน: เผยซ่อมบ้านพังปาบึกคืบ ๙๗% ทหารภาค ๔ ชี้เสร็จถึงยอมกลับ
3. เศรษฐกิจและการสร้างรายได้: DITP ผนึกกำลังทุกภาคส่วนดึงทหารช่วยเสริมแกร่งผู้ประกอบการ
4. สิทธิมนุษยชน: ) กสม.ประณามคนร้าย ยิงพระสงฆ์ และโต๊ะอิหม่าม เป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรม, ) รัฐบาล จุฬาราชมนตรี องค์กรสิทธิฯ ประณามความรุนแรงต่อพระ และประชาชน ขณะทหารย้ำการเจรจาดับไฟใต้เดินหน้าต่อ, ) ฮิวแมนไรท์วอทช์ ประณามโจมตีพระ-วัด "อาชญากรรมสงคราม" และ ๔) ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาประณามเหตุฆ่าพระมรณภาพ ๔ รูป
5. การเมือง: ) บิ๊กตู่แฉแผนโจรใต้ ดึงต่างชาติ แทรกแซงเมืองไทย, ) พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.คนใหม่ และ ๓) ประกาศใช้ พรฎ.เลือกตั้ง ๒๔ มีนา
      จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก คือ จาก ๑.๗๗ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒) เป็น ๒.๐๘ ในสัปดาห์นี้


แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

      ในช่วงวันที่ ๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๓๒๙ ข่าว จากที่มี ๒๕๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๘๖ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๘๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่


พูดคุยเพื่อสันติสุข

      ในช่วงวันที่ ๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก ๑ ข่าว จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๖ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ เมื่อต้องร่วมคลี่คลายความขัดแย้ง นักสื่อสารต้องเข้าใจสันติภาพ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) วิธีเดียวในการดับไฟใต้ ) หมายเหตุจากชายแดนใต้...จับตา "กลุ่มสุดโต่ง" รับแนวคิดก่อการร้าย ) คอลัมน์: แฟ้มคดี: เจาะปมไฟใต้ระอุซ้ำจากถล่ม 'โต๊ะอิหม่าม' คาร์บอมบ์-บึ้ม ๓ จว. ชี้ผลกดดันบีอาร์เอ็น และ ) ๓ จว.ใต้ ป่วนระลอกใหม่ 'ไทย-มาเลเซีย'กดดันโต๊ะพูดคุยสันติสุข จับตา'กลุ่มสุดโต่ง'ก่อการร้าย


เหตุร้ายรายวัน

      ในช่วงวันที่ ๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก ๑ ข่าว จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๖ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ เมื่อต้องร่วมคลี่คลายความขัดแย้ง นักสื่อสารต้องเข้าใจสันติภาพ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) วิธีเดียวในการดับไฟใต้ ) หมายเหตุจากชายแดนใต้...จับตา "กลุ่มสุดโต่ง" รับแนวคิดก่อการร้าย ) คอลัมน์: แฟ้มคดี: เจาะปมไฟใต้ระอุซ้ำจากถล่ม 'โต๊ะอิหม่าม' คาร์บอมบ์-บึ้ม ๓ จว. ชี้ผลกดดันบีอาร์เอ็น และ ) ๓ จว.ใต้ ป่วนระลอกใหม่ 'ไทย-มาเลเซีย'กดดันโต๊ะพูดคุยสันติสุข จับตา'กลุ่มสุดโต่ง'ก่อการร้าย


การเมือง

      ในช่วงวันที่ ๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๔๐ ข่าว จากที่มี ๑๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๙ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๙ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) Thais to vote in elections nearly five years after military coup ) พรรคเพื่อคนไทยลงพื้นที่ยะลา หวังลุยแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน ๓) คอลัมน์: สถานีคิดเลขที่12: ยึดมั่นในหลักการ ๔) ประกาศใช้ พรฎ.เลือกตั้ง ๒๔ มีนา ๕) เลขาธิการ ศอ.บต.คนใหม่ ๖) อย่าผูกใจเจ็บเพื่อดับไฟใต้ ๗) ประยุทธ์ชี้สถานการณ์ชายแดนใต้ผู้ก่อเหตุหวังให้ใช้กำลังเข้าปรามเต็มรูปแบบ เพื่อเข้าเงื่อนไขสากล ๘) เร่งสุมไฟใต้ คือการดิ้นรนเฮือกสุดท้ายของฝ่ายการเมืองทุนสามานย์ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) คอลัมน์: ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ: ปัญหา ๓ จชต.เมื่อไรจะจบเสียที ) คสช.ล้มเหลวดับไฟใต้ และ ) คอลัมน์: เดินหน้าชน: ปัญหาใต้


รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

      ในช่วงวันที่ ๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๗๗ ข่าวจากที่มี ๕๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๔๔ ข่าวจากที่มี ๒๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) ผบ.ทบ. ปัดสั่งทหารบวชเฝ้าวัดใต้ ) ปะทะเดือดคาสวนยาง ฮ.บินกดดัน ล็อกเป้าเด็ดหัวโจรใต้ ) คุมเข้มชายแดนใต้หลังพบแผนก่อการร้าย ) ยันไม่มีพระขอย้ายพ้นชายแดนภาคใต้ ) ล่าโจรใต้เผาบ้าน – ฉกเอ็ม๑๖ ) ผบ.ทบ.รับสมัครทหารบวช ประจำวัดใน ๓ จชต. ) 'มส.'จ่อถกดูแลพระ ๓ จว.ใต้ ) หน่วยความมั่นคงเฝ้าระวัง จยย.๖ คัน หวั่นคนร้ายซุกระเบิด-จัดกำลังดูแลวัดในพื้นที่เสี่ยง ) เร่งไล่ล่าคนร้ายยิงพระสงฆ์ ยังไม่ห้ามบิณฑบาต ๑๐) ผบ.ตร.สั่งเร่งจับคนร้ายยิงถล่มวัดที่นราธิวาส ๑๑) ไทยพุทธ-มุสลิมร่วมต้านรุนแรงโดดเดี่ยวโจรใต้ ๑๒) อดีตแกนนำพูโล "สะมะแอ ท่าน้ำ" รับไม่ได้เหตุร้ายฆ่าพระ "ผิดกฎสงคราม" ๑๓) ได้เบาะแส "ทีมฆ่าพระ" แฉแหล่งกบดานประเทศเพื่อนบ้าน ๑๔) ผบ.ทบ. ซัดสื่อบิดเบือน ชี้ไม่เคยสั่งทหารไปบวชวัดชายแดนใต้ มีแต่อาสาบวชเองซึ่งทำมาทุกปี ๑๕) แม่ทัพภาค ๔ ลงพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์ นอนวัดปลอบขวัญให้กำลังใจชาวบ้าน หลังเจ้าอาวาสพร้อมพระลูกวัดวัดรัตนานุภาพ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ถูกทำร้ายเสียชีวิต 2 รูป และ ๑๖) กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า แจง “เหตุปะทะที่ยะหริ่ง ความจริงที่ต้องเปิดเผย” ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) เมื่อเลือดต้องเปื้อนจีวร...๑๕ ปีแผ่นดินร้อน มรณภาพ ๒๑ เจ็บ ๒๗  ) พระใต้ผวา ไม่กล้าบิณฑบาต แม่ทัพภาค ๔ เตือน อย่าหลงกลเสี้ยม ) ยายเผยนาทีชีวิต!หลานสาวถูกกระสุนเฉียดหลัง ขณะจนท.ปะทะโจรใต้ ) แกนนำพูโลจี้ให้ทบทวน ทหารบวชพระ ชี้เป็นฝ่ายจุดไฟใต้เสียเอง ) ทหารแจงวุ่นอส.บุกมัสยิด ) คอลัมน์: ชกไม่มีมุม: สถานการณ์ใต้ ยังไม่เปลี่ยนแปลง ) เตือนส่งทหารเป็นพระใต้ เสี่ยงอันตรายเป็นเป้ารุนแรง และ ๘) กอ.รมน.ภาค ๔ ยัง 'ละเลย' กับปัญหาเล็กๆ อย่าหวังว่าจะ 'ดับไฟใต้' ได้ผล


เศรษฐกิจฯ

      ในช่วงวันที่ ๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๗ ข่าว จากที่มี ๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) คอลัมน์: นวัตกรรมทำเงิน: นวัตกรรมยางพาราเพิ่มรายได้ ) DITP ผนึกกำลังทุกภาคส่วนดึงทหารช่วยเสริมแกร่งผู้ประกอบการ ) ยะลาจัดดอกไม้บานที่เบตงสร้างแลนด์มาร์คใหม่ ) มอบเครื่องเพาะเลี้ยงถั่งเช่าฯช่วยเกษตรกรชายแดนใต้ และ ) คอลัมน์: ข่าวสั้น: ดอกไม้บานที่ 'เบตง' รับวันแห่งความรัก ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th