สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๖ ม.ค. - ๑ ก.พ. ๖๒

 04 ก.พ. 2562 12:30 น.
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD


      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๒ - ๑ ก.พ. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๗๕ ข่าวจากที่มี ๓๒๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๙ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๘๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒)
ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่
1. เหตุร้ายรายวัน: ) ลวงวางบึ้มปลอมโจรใต้ซุ่มกราดยิง ตชด.พลีชีพ ๑ นาย ฉกเสื้อเกราะ-ปืน, ) ลอบบึ้ม ชุดรักษาความปลอดภัยครู เจ็บ ๓ นาย, ) ลอบวางระเบิดนราธิวาส ๒ จุด โชคดีไร้เจ็บ และ ) ลอบบึ้ม'กรงปินัง' ตร.-ชาวบ้านเจ็บ ๖
2. อาชญากรรมในพื้นที่: คนร้ายยิงหนุ่มยะลาดับคาเก๋ง ตร.รามันคาดหักหลังปมธุรกิจผิดกฎหมาย
ภาพข่าวสำคัญเชิงบวก ได้แก่
1. การศึกษา:
ศธ. น้อมนำศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สร้างความเข้มแข็งการพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้
2. การพูดคุยเพื่อสันติสุข: "บิ๊กเมา"หารือทูต ย้ำให้เกียรติผู้เห็นต่างฯ ไม่บังคับร่วมโต๊ะพูดคุย
3. กระบวนการยุติธรรม: โทษประหาร ๕ คนร้ายลอบบึ้มทหารพรานพลีชีพ ๔ ศพ
4. การเมือง: ) พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.คนใหม่, ) บิ๊กตู่ท้าเกลียดทหารให้ไปอยู่ชายแดนใต้, ) กรมการปกครอง ปัด รัฐบาลบิ๊กตู่สนับสนุนงบฯ สร้างมัสยิด ยัน บิดเบือน
5. ยาเสพติด: ) มทภ.๔ ดึงครูตาดีกาแก้ยาเสพติด และ ) ตร.หาดใหญ่บุกจับหนุ่มเล่นยา ยึด'ยาบ้า-ไอซ์-อี-กัญชา'พบเชื่อมโยงเครือข่ายรายใหญ่
6. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ) เคาะ!!สนามบินเบตงเปิด มิ.ย.๖๓, ) ปั้นยะลาฮับแปรรูปทุเรียน เพิ่มมูลค่าสินค้าลง จชต.
7. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: ) เปิดเส้นทาง'ยิงพระใต้'กอ.รมน.เผยโยง ๓๘ คดี, ) เข้มงวดยานพาหนะก่อกวนชายแดนใต้, ) ปล่อยตัวบาบอเจ้าของปอเนาะมายอที่ถูกบุกค้น กอ.รมน.ยันปฏิบัติตามกฎหมาย, ) นอภ.เบตงสั่ง รปภ.คุมเข้มช่วงเทศกาลตรุษจีนหวั่นคนร้ายแฝงตัวป่วน, ) ปัดจ่ายเยียวยา ๑ ล้าน โครงการพากลับบ้าน และ ) ฉก.ร.๕ ทลายแหล่งประกอบตู้ม้าเถื่อน เตรียมนำติดตั้งสถานบันเทิงชายแดน
      จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก จาก ๒.๐๘ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒) เป็น ๑.๘๘ ในสัปดาห์นี้


 


แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

      ในช่วงวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๒ - ๑ ก.พ. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๗๕ ข่าวจากที่มี ๓๒๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๙ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๘๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง


พูดคุยเพื่อสันติสุข

      ในช่วงวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๒ - ๑ ก.พ. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก ๑ ข่าว จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒) ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ "บิ๊กเมา"หารือทูต ย้ำให้เกียรติผู้เห็นต่างฯ ไม่บังคับร่วมโต๊ะพูดคุย


เหตุร้ายรายวัน

      ในช่วงวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๒ - ๑ ก.พ. ๖๒ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๒๓ ข่าว จากที่มี ๑๗ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ) ลวงวางบึ้มปลอมโจรใต้ซุ่มกราดยิง ตชด.พลีชีพ ๑ นาย ฉกเสื้อเกราะ-ปืน ) ลอบบึ้ม ชุดรักษาความปลอดภัยครู เจ็บ ๓ นาย ) ลอบวางระเบิดนราธิวาส ๒ จุด โชคดีไร้เจ็บ และ ) ลอบบึ้ม'กรงปินัง' ตร.-ชาวบ้านเจ็บ ๖


การเมือง

      ในช่วงวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๒ - ๑ ก.พ. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๓๗ ข่าวจากที่มี ๔๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) ยะลานัดถกสถานที่ติดป้ายหาเสียง ) ปช.เคาะ ๓ ชื่อ'วันนอร์'ที่ ๑ ชิงนายกฯ ) บิ๊กตู่ท้า 'เกลียดทหาร' ให้ไปอยู่ 'ชายแดนใต้’ ) คอลัมน์: ทัวร์สนามเลือกตั้ง: ตั้งเป้าใช้สิทธิ์สูงกว่า ๘๙% ) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ลงพื้นที่นราธิวาสรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ปชช. ) 'กกต.ยะลา' ให้ความรู้เลือกตั้งแก่ครู-นักศึกษา กศน.เบตง ) กรมการปกครอง ปัด รัฐบาลบิ๊กตู่สนับสนุนงบฯ สร้างมัสยิด ยัน บิดเบือน ) อย่าหลงทาง ) รอง นรม. พล.อ.ประวิตรฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ ๑/๖๒ และ ๑๐) ชาวเบตงแห่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า เปิดหย่อนบัตร ๑๗ มี.ค.๖๒ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) จับตา'ไอช็อกสยาม'กลุ่มสุดโต่งบีอาร์เอ็น และ ) ภาค ปชช.ติง 'บิ๊กตู่' อย่าพูดด้วยอารมณ์ชี้ไม่เกิดประโยชน์


รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

      ในช่วงวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๒ - ๑ ก.พ. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๒๒ ข่าว จากที่มี ๗๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๖​ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) เปิดเส้นทาง'ยิงพระใต้'กอ.รมน.เผยโยง ๓๘ คดี ) เข้มงวดยานพาหนะก่อกวนชายแดนใต้ ) ปล่อยตัวบาบอเจ้าของปอเนาะมายอที่ถูกบุกค้น กอ.รมน.ยันปฏิบัติตามกฎหมาย ) นอภ.เบตงสั่ง รปภ.คุมเข้มช่วงเทศกาลตรุษจีนหวั่นคนร้ายแฝงตัวป่วน ) ปัดจ่ายเยียวยา ๑ ล้าน โครงการพากลับบ้าน ยอดเข้าร่วม ๕,๕๐๐ คน นายกฯ ห่วง จนท.ใต้ และ ) ฉก.ร.๕ ทลายแหล่งประกอบตู้ม้าเถื่อน เตรียมนำติดตั้งสถานบันเทิงชายแดน ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) สรุปเหตุปะทะก่อนยิงพระ ) บทความพิเศษ : แนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบ ใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ) คอลัมน์: แฟ้มคดี: ถอดรหัสไฟใต้โหมรัวดับ 'โต๊ะอิหม่าม' ถึงวิสามัญฯจะแนะหวั่นสงครามศาสนา ) จริงหรือ? บีอาร์เอ็นเปลี่ยนผู้นำใหม่ และไม่ได้สังหารพระ และ ) ไฟใต้ ๑๕ ปี: ชาวพุทธ-มุสลิมต่างรู้สึกไม่ปลอดภัยที่ จ.ชายแดนใต้ แต่ก็ยังจะดูแลกัน หลังเหตุยิงอิหม่าม และพระสงฆ์ต่อเนื่องกันไปที่นราธิวาส


เศรษฐกิจฯ

      ในช่วงวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๒ - ๑ ก.พ. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๕ ข่าวจากที่มี ๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวเชิงลบเลย ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) อัดกิจกรรม หนุนยอดค้าชายแดน ) ปั้นยะลาฮับแปรรูปทุเรียน เพิ่มมูลค่าสินค้าลง ๓ จว.ใต้ ) ยะลา-ตรุษจีนเบตง ) 'เบตง'เอ็มโอยูเที่ยวสามเหลี่ยมใต้ ) ปลื้ม'ส้มโชกุนเบตง'ขายดีต้อนรับตรุษจีน และ ) มนต์เสน่ห์ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) สต๊อกน้ำมันปาล์มล้นประเทศ ๗ แสนตัน'ปาล์มพัฒนาฯ'ม้ามืดคว้าสัญญากฟผ. ) แม่ค้าบ่นอุบตรุษจีนเฉา เสื้อผ้าสีแดงขายไม่ออก คาดเพราะพิษเศรษฐกิจ และ ) คอลัมน์: หุ้นส่วนประเทศไทย: ดันเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้...คิดได้แต่ให้เกิดจริงเป็นอีกเรื่องจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th