วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2566

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดโครงการสวัสดิการ "บ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๑๕"

 24 ม.ค. 2565 16:23 น.
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดโครงการสวัสดิการ "บ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๑๕" โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเงื่อนไขการกู้พิเศษ ให้กับสมาชิก กบข. กำลังพลท่านใดสนใจ สามารถติดต่อยื่นคำขอกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยได้ที่ ธอส. สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๒ หรือสำนักงานสาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือสำนักงานภูิภาค ทุกแห่ง ในวัน และเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๐ ธ.ค. ๖๕ (กรณีเป็นลูกค้าเดิมให้ติดต่อ ณ สาขาที่เป็นเจ้าของบัญชีกู้นั้น)..ข่าวจาก ธก.ศปป.๕ ปรมน.ทบ.

ความคิดเห็น