วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

เชิญชวนกำลังพล เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ครุฑของธนาคาธนชาต (เดิมคือธนาคารนครหลวงไทย) เป็นพิพิธภัณฑ์ครุฑ แห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย

 21 มิ.ย. 2565 15:41 น.
เชิญชวนกำลังพล เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ครุฑของธนาคาธนชาต (เดิมคือธนาคารนครหลวงไทย) เป็นพิพิธภัณฑ์ครุฑ แห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย จัดสร้างจากแนวความคิดของผู้บริหารธนาคารฯ ที่ต้องการส่งผ่านความเคารพและความรู้ที่มีความสำคัญเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งพระเจ้าแผ่นดิน อีกทั้งยังตระหนักถึง ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ และความศรัทธาของคนไทยที่มีต่อองค์ครุฑ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราว เกี่ยวกับครุฑในทุกๆ ด้าน ให้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าเข้าชม ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เปิดให้เข้าชมในวันและเวลาราชการ (๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐)

ข้อมูลเพิ่มเติม
ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ (ใกล้บางปู กอล์ฟ & สปอร์ต ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 9A) ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

พิกัด : https://goo.gl/maps/y1gE5MNPhVBhscGN9

โทรศัพท์ : 098-882-3900

เว็บไซต์ : https://www.ttbfoundation.org/th/garudamuseum/

เปิดให้เข้าชมทุกวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 10.00 – 16.30 น. จำนวน 3 รอบ เวลา 10.00-11.30 น. / 13.00 – 14.30 น. และ 15.00 -16.30 น. ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง เดินทางโดยรถส่วนตัว (มีพื้นที่บริการจอดรถได้สะดวก) รถไฟฟ้า BTS สถานีการเคหะ มีรถตู้บริการรับ-ส่งจากสถานีรถไฟฟ้าการเคหะ ไปยังพิพิธภัณฑ์ครุฑ (โปรดแจ้งความประสงค์ขอรับบริการรถตู้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ที่เบอร์ 098-882-3900) ตามรอบเวลา ดังนี้ - ออกจากสถานีการเคหะ เวลา 9.30 / 12.30 / 14.30 น. - ออกจากพิพิธภัณฑ์ครุฑ เวลา 11.30 / 14.10 / 16.30 น.

ความคิดเห็น