วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2563

รายการเด็กคิด เด็กทำ 29 สค.55

 30 พ.ค. 2556 11:07 น.

ตอน เทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา

walk inside ไทยมลายู ปี 2555

Now Playing 1/36
1

รายการเด็กคิด เด็กทำ 29 สค.55

2

รายการเด็กคิด เด็กทำ ตอน โรงเรียนบ้านต้นสะตอ ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

3

รายการเด็กคิด เด็กทำ ตอน วัดปุราณประดิษฐ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

4

รายการเด็กคิด เด็กทำ ตอน ตลาดค้าส่งเมืองใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา

5

รายการเด็กคิด เด็กทำ ตอน การอบรมชุดทักษิณสัมพันธ์ กรมทหารพรานที่ 47 จ.ยะลา

6

รายการเด็กคิด เด็กทำ ตอน ฟุตบอล กีฬาเชื่อมใจ เชื่อมสัมพันธ์ชายแดนใต้

7

รายการเด็กคิด เด็กทำ ตอน เทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา

8

รายการเด็กคิด เด็กทำ ตอน บ้านสามแยก ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

9

รายการเด็กคิด เด็กทำ ตอน บ้านศาลาบูดี ต.สะกำ จ.ปัตตานี

10

รายการเด็กคิด เด็กทำ ตอน สุไหงโก-ลก

11

รายการเด็กคิด เด็กทำ ตอน บ้านฆอรอราแม ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา

12

รายการเด็กคิด เด็กทำ ตอน โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา

13

รายการเด็กคิด เด็กทำ ตอน บ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

14

รายการเด็กคิด เด็กทำ ตอน บ้านกูเว ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

15

รายการเด็กคิด เด็กทำ ตอน "English Camp" พัฒนาภาษาสู่ประเทศอาเซียน

16

รายการเด็กคิด เด็กทำ ตอน สำนักสงฆ์ราษฎรบำรุงธรรม บ้านบาโงไอซา ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

17

รายการเด็กคิด เด็กทำ ตอน หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพราน ที่ ๔๗

18

รายการเด็กคิด เด็กทำ ตอน โครงการทำดีมีอาชีพ หมู่บ้านโคกศิลา อ.เมือง จ.นราธิวาส

19

รายการเด็กคิด เด็กทำ ตอน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร ต.ขุนละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

20

รายการเด็กคิด เด็กทำ ตอน โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ต.บาโงยซิเน อ.ยะหา จ.ยะลา

21

รายการเด็กคิด เด็กทำ ตอน บ้านปลักปลา ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

22

รายการเด็กคิด เด็กทำ ตอน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.นราธิวาส

23

รายการ เด็กคิดเด็กทำ ตอน ตลาดเช้า อ.แว้ง จ.นราธิวาส

24

รายการ เด็กคิด เด็กทำ ตอน ถนนย่านธุรกิจ อ.เมือง จ.ยะลา

25

รายการ เด็กคิด เด็กทำ ตอน หมู่บ้านกำปงบารู จ.นราธิวาส

26

สปอตโทรทัศน์ ชุด ความฝันของเด็กใต้ 1/4

27

สปอตโทรทัศน์ ชุด ความฝันของเด็กใต้ 2/4

28

สปอตโทรทัศน์ ชุด ความฝันของเด็กใต้ 3/4

29

สปอตโทรทัศน์ ชุด ความฝันของเด็กใต้ 4/4

30

walk inside ไทยมลายู ตอนวิถีชีวิตบนถ้วยชา

31

walk inside ไทยมลายู ตอนลำเดียว 4 เชื้อชาติ

32

walk inside ไทยมลายู ตอนมวยมลายู สู่กีฬาระดับนานาชาติ

33

walk inside ไทยมลายู ตอนพลิกชีวิตใหม่ให้ชาวไทยมุสลิม

34

walk inside ไทยมลายู ตอนชีละการแสดงพื้นบ้านชาวไทยมลายู

35

walk inside ไทยมลายู ตอนชาวประมงสันติสุข หาดนราทัศน์

36

walk inside ไทยมลายู ตอนจวนตานีผ้าทอแห่งวัฒนธรรม

ความคิดเห็น