วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ใต้ร่มเงาแห่งความเข้าใจ ตอนมาตรา ๒๑ฯ ทางออกแห่งสันติภาพ

 18 ก.ย. 2556 12:47 น.

สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ ชุดสังคมของการให้อภัย ใต้ร่มเงาแห่งความเข้าใจ

สังคมของการให้อภัย ปี 2555

Now Playing 1/15
1

ใต้ร่มเงาแห่งความเข้าใจ ตอนมาตรา ๒๑ฯ ทางออกแห่งสันติภาพ

2

ใต้ร่มเงาแห่งความเข้าใจ ตอนวิถีกลับใจ

3

ใต้ร่มเงาแห่งความเข้าใจ ตอนบทเรียนชีวิต

4

ใต้ร่มเงาแห่งความเข้าใจ ตอนก้าวแรกสู่ หน่วยฝึกอบรม ม.๒๑ฯ

5

ใต้ร่มเงาแห่งความเข้าใจ ตอนอิสลามหมายถึงสันติ

6

ใต้ร่มเงาแห่งความเข้าใจ ตอนดาวะฮ์ คืนคนดีสู่สังคม

7

ใต้ร่มเงาแห่งความเข้าใจ ตอนหลักสูตรชีวิต

8

ใต้ร่มเงาแห่งความเข้าใจ ตอนเพื่อน

9

ใต้ร่มเงาแห่งความเข้าใจ ตอนอาชีพที่รัก

10

ใต้ร่มเงาแห่งความเข้าใจ ตอนแค่คำว่า ..อภัย

11

ใต้ร่มเงาแห่งความเข้าใจ ตอนกำลังใจจากครอบครัว

12

ใต้ร่มเงาแห่งความเข้าใจ ตอนความฝันใหม่ในบ้านเกิด

13

ใต้ร่มเงาแห่งความเข้าใจ ตอนความสุข ความทรงจำ

14

ใต้ร่มเงาแห่งความเข้าใจ ตอนจากผู้ชนะถึง.. เพื่อนผู้หลงผิด

15

ใต้ร่มเงาแห่งความเข้าใจ ตอนก้าวใหม่ชีวิตใหม่

ความคิดเห็น