วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

หมู่บ้านแม่หม้าย

 24 ต.ค. 2556 15:26 น.

สปอตวิทยุ ตอน หมู่บ้านแม่หม้าย

สปอต วิทยุ

Now Playing 1/28
1

หมู่บ้านแม่หม้าย

2

หมอทหารเดินเท้า

3

ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ

4

วัฒธรมทัองถิ่นเชื่อมสัมพันธ์ในพื้นที่ วงดนตรี ออเนาะบุหลัน

5

ความในใจเรื่องการศึกษาในพื้นที่ จชต

6

การอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นในพื้นที่ของชุมชน 2 วิถี

7

การพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้

8

โรงเรียนอิสลาม 2 วิถี

9

แนวคิดเรื่องผู้นำศาสนาในเรื่องการพัฒนาในพื้นที่

10

เส้นทาง 410 ที่ยะลา

11

สารคดีใต้ ตอนที่ 1 ยามแรกเบ่งบาน

12

ตอนที่ 2 หลากสัมพันธ์สีสัน

13

สารคดีใต้ ตอนที่ 3 ยอมรับปรับตนอย่างเข้าใจ

14

สารคดีใต้ ตอนที่ 4 เข้าถึงแก่นแกนแห่งเครือญาติ

15

สารคดีใต้ ตอนที่ 5 พัฒนาหนทางแห่งสันติสุข

16

สารคดีใต้ ตอนที่ 6 แตกต่างแต่ยอมรับ

17

สารคดีใต้ ตอนที่ 7 พัฒนาเครือข่ายภาคีผู้คน

18

สารคดีใต้ ตอนที่ 8 พัฒนาคุณภาพชีวิตจากหัวใจ

19

สารคดีใต้ ตอนที่ 9 พัฒนาการศึกษาจากฝันของเด็กน้อย

20

สารคดีใต้ ตอนที่ 10 โครงสร้างแห่งความยุติธรรม

21

สารคดีใต้ ตอนที่ 11 สิทธิความเป็นคนอันเท่าเทียม

22

สารคดีใต้ ตอนที่ 12 กิ่งก้านหนทางสู่สันติวิธี

23

สารคดีใต้ ตอนที่ 13 พัฒนาเศรษฐกิจตามหลักยุทธศาสตร์

24

สารคดีใต้ ตอนที่ 14 พัฒนาสังคมตามหลักยุทธศาสตร์

25

สารคดีใต้ ตอนที่ 15 เพื่อสังคมสงบสุขอย่างมั่นคง

26

สารคดีใต้ ตอนที่ 16 เพื่อการศึกษาอันเบ่งบาน

27

สารคดีใต้ ตอนที่ 17 เพื่อหนทางแห่งพันธุ์ไม้อันหลากหลาย

28

สารคดีใต้ ตอนที่ 18 เพื่ออัตลักษณ์ร่วมรากเดียวกัน

ความคิดเห็น