วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เสียงเล็กๆจากเด็กด้ามขวาน 3

 7 ก.ค. 2559 17:40 น.

เสียงเล็กๆจากเด็กด้ามขวาน ปี 2558

Now Playing 1/30
1

เสียงเล็กๆจากเด็กด้ามขวาน 3

2

เสียงเล็กๆจากเด็กด้ามขวาน 2

3

เสียงเล็กๆจากเด็กด้ามขวาน 1

4

สนทนาแนวทางแก้ปัญหาสถานการณ์ 3 จชต ตอนที่ 3

5

สนทนาแนวทางแก้ปัญหาสถานการณ์ 3 จชต ตอนที่ 2

6

สนทนาแนวทางแก้ปัญหาสถานการณ์ 3 จชต ตอนที่ 1

7

ตอนที่ 22 ย้อนอดีตลังกาสุกะ ที่เมืองโบราณยะรัง

8

ตอนที่ 21 ชวนไปกวนลูกหยี ต้นตำรับที่ยะรัง

9

ตอนที่ 20 น้ำตกบาโจ อาณาจักรใบไม้สีทอง

10

ตอนที่ 19 ร่วมใจพัฒนา หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๙

11

ตอนที่ 18 นกเขาชวาเสียง สื่อมิตรภาพแห่งอาเซียน

12

ตอนที่ 17 หมู่บ้านซาไก ชีวิตที่ผูกพันกับผืนป่า

13

ตอนที่ 16 เตะกระป๋อง กลุ่มวัยรุ่นสานฝันหัตถกรรมกะลา

14

ตอนที่ 15 ดิเกบาระ ศิลปะการแสดงและความผูกพัน

15

ตอนที่ 14 พิพิธภัณฑ์อัลกุรอานโบราณ

16

ตอนที่ 13 ตามหาลองกองซีโป อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

17

ตอนที่ 12 ชมต้นกระพงยักษ์ร้อยปี หนึ่งเดียวในสุคิริน

18

ตอนที่ 11 พิพิธภัณฑ์ขุนละหาร เล่าขานกาลอดีต ถิ่นมลายู

19

ตอนที่ 10 ปันจักสีลัตแห่งความภูมิใจ

20

ตอนที่ 9 ข้ามสะพานคอย 100 ปี ไปสร้างศิลป์บนหาดทรายที่เกาะยาว

21

ตอนที่ 8 รวมพลัง กลุ่มยังยิ้ม

22

ตอนที่ 7 เรียนรู้วิถีชาวซิกข์ วัดซิกข์หนึ่งเดียวในยะลา

23

ตอนที่ 6 ครู ตชด คุรุทายาท นำความรู้สู่ถิ่นบ้านเกิด

24

ตอนที่ 5 แลปู ดูปลา ชมนก ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ยะหริ่ง

25

ตอนที่ 4 กำเนิดปลามังกร สุดยอดปลาสวยงามแห่งลำน้ำสายบุรี

26

ตอนที่ 3 วังพญา ท่าธง ฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

27

ตอนที่ 2 ว่าวบาติก กลุ่มเยาวชนสะบารัง อ เมืองปัตตานี

28

ตอนที่ 1 ถิ่นเก่าเล่าขาน เมืองงามปัตตานี

29

สนทนาแนวทางแก้ปัญหาสถานการณ์ 3 จชต ตอนที่ 5

30

สนทนาแนวทางแก้ปัญหาสถานการณ์ 3 จชต ตอนที่ 6

ความคิดเห็น