วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ร้อยใจไทย ใต้ร่มเย็น ตอนพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ 3D โรงเรียนดีมีคุณภาพ

 30 พ.ค. 2556 11:07 น.

"ร้อยใจไทย ใต้ร่มเย็น" ออกอากาศประจำเดือน มีนาคม 2555 ตอนพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ 3D โรงเรียนดีมีคุณภาพ

ร้อยใจไทย ใต้ร่มเย็น ปี 2555

Now Playing 1/21
1

ร้อยใจไทย ใต้ร่มเย็น ตอนพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ 3D โรงเรียนดีมีคุณภาพ

2

ร้อยใจไทย ใต้ร่มเย็น ตอน กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

3

ร้อยใจไทย ใต้ร่มเย็น ตอน โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน ในสถานศึกษา จชต.

4

ร้อยใจไทย ใต้ร่มเย็น ตอน หน่วยบินทหารบกอโณทัย

5

ร้อยใจไทย ใต้ร่มเย็น ตอน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรปี 2555

6

ร้อยใจไทย ใต้ร่มเย็น ตอน โครงการร้อยใจเป็นหนึ่งเดียว

7

ร้อยใจไทย ใต้ร่มเย็น ตอน โครงการตำรวจ วัด มัสยิด ร่วมคิด ร่วมสร้าง ทางสันติ

8

ร้อยใจไทย ใต้ร่มเย็น ตอน หน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิดอโณทัย

9

ร้อยใจไทย ใต้ร่มเย็น ตอน โครงการครู ๕ นาที สภ.บันนังสตา

10

ร้อยใจไทย ใต้ร่มเย็น ตอน โครงการตำรวจบันนังสตายิ้ม

11

ร้อยใจไทย ใต้ร่มเย็น ตอน โครงการประชาสัมพันธ์และตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

12

ร้อยใจไทย ใต้ร่มเย็น ตอน โครงการกลับบ้านเรารักรออยู่ (1)

13

ร้อยใจไทย ใต้ร่มเย็น ตอน การสร้างจิตสำนึกของนักเรียน โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี อ.บันนังสตา จ.ยะลา

14

ร้อยใจไทย ใต้ร่มเย็น ตอน สภานักเรียนบ้านตะบิงติงงี อ.บันนังสตา จ.ยะลา

15

ร้อยใจไทย ใต้ร่มเย็น ตอน โครงการกลับบ้านเรารักรออยู่ (2)

16

ร้อยใจไทย ใต้ร่มเย็น ตอน งานแถลงข่าวเชงเม้งและงานสันติวัฒนธรรม

17

ร้อยใจไทย ใต้ร่มเย็น ตอน การรักษาความปลอดภัย ในวันงานเชงเม้งและงานสันติวัฒนธรรม

18

ร้อยใจไทย ใต้ร่มเย็น ตอน การฝึกทักษะป้องกันตนเองให้กับบุคลากรทางการศึกษา

19

ร้อยใจไทย ใต้ร่มเย็น ตอนประเมินผลคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ จ.ปัตตานี

20

ร้อยใจไทย ใต้ร่มเย็น ตอน เยียวยากลุ่มหัวอกเดียวกันแบ่งปันน้ำใจ

21

ร้อยใจไทย ใต้ร่มเย็น ตอน ให้กำลังใจและเยี่ยมเยียนชาวบ้านคอกกระบือ

ความคิดเห็น