วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2566

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

26 พ.ย. 2562

วันที่ ๒๖ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมคณะ ประชุมหารือและติดตามการปฏิบัติงานกับ ศปนย.กอ.รมน.๔ สน....

..อ่านต่อ
19 พ.ย. 2562

๑๙ พ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศปป.๕ฯ ร่วมชมการแสดงยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีด้านการทหาร และความปลอดภัยระดับเอเซีย ๒๐๑๙ (Defense and Security 2019) ณ ห้องชาแลนเจอร์ ๑-๒ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี จว.น.บ. โดยในงานมีการแสดงระบบอาวุธ ระบบสื่อสารดาวเทียม และโทรคมนาคม ตลอดจนเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีความทันสมัย ภายใต้แนวคิด "พลังแห่งความร่วมมือ" ( The Power of partnership)...

..อ่านต่อ
8 พ.ย. 2562

วันที่ ๘ พ.ย. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒ และแถลงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ของ กอ.รมน. โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานการประชุมฯ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล...

..อ่านต่อ
31 ต.ค. 2562

๓๑ ต.ค. ๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นผู้แทน ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วย พ.อ.พิชญุตม์ เงินแถบ รอง ผอ.สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนา จชต.(กพต.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม./ประธาน กพต. เป็นประธานการประชุม...

..อ่านต่อ
31 ต.ค. 2562

๓๑ ต.ค. ๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.ประชุมกับศูนย์สันติวิธี เพื่อหารือแนวทางสร้างความเข้าใจและสร้างสภาพแวดล้อมให้เกื้อกูลกระบวนการ พูดคุยเพื่อสันติสุข ณ ห่องประชุม ศสว.ฯ (บ้านกรงนก)...

..อ่านต่อ
30 ต.ค. 2562

เมื่อ ๓๐ ต.ค. ๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผอ.ศปป. ๕ กอ.รมน. ประชุมหารือกับ บก.ควบคุม อส.จชต.เพื่อขอรับทราบแนวทางการประเมินความเข้มแข็ง ชคต.ปี ๖๓ ( ๖ เดือนแรก และ ๖ เดือนหลัง) และการส่งมอบความรับผิดชอบ บก.ควบคุม อส.จชต.ให้กับ ปค.มท. ณ ห้องประชุม บก.ควบคุม อส.จชต....

..อ่านต่อ
29 ต.ค. 2562

เมื่อ ๒๙ ต.ค. ๖๒ เวลา ๑๑:๐๐ น. คณะ ผอ.ศปป.๕ เข้าเยี่ยมคำนับ หารือ พล.ท.สมพล ปานกุล มทน.๔/ รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.ณ ห้องรับรอง กอ.รมน.ภาค ๔ สน....

..อ่านต่อ
29 ต.ค. 2562

๒๙ ต.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.อ.สุรวิทย์ รัตนประทุม ผช.ผอ.ศปป. ๕ กอ.รมน. ผู้แทน ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.พร้อมด้วย พ.อ.หญิงสุพัฒนา เลี้ยงนาค หน.ฝ่ายประสานงานและการปฏิบัติ สบพ. ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง)​ นโยบายการบริหาร​และการพัฒนา จชต. ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom C รร. เดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ...

..อ่านต่อ
20 ก.ย. 2562

วันที่ ๑๖ ก.ย. ๖๒ เวลา ๑๓:๓๐ น. พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ได้กรุณามอบเครื่องหมายยศ พล.ต. ให้กับกำลังพลที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพล ศปป.๕ ฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่จนครบเกษียณอายุ รวมจำนวน ๔ นาย ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน....

..อ่านต่อ
20 ก.ย. 2562

วันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๒ เวลา ๑๓:๓๐ น. ศปป.๕ กอ.รมน. ได้จัดประชุมเสนอความต้องการยุทโธปกรณ์พิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม กบ.ทบ. โดยมี พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธาน ฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กอ.รมน.ภาค ๔ สน., ฉก.นย.ทร. ศตส.จชต. ทอ., กกล.ตร.จชต., ฉก.ทพ., ฉก.หมายเลข, ฉก.จังหวัด และ ปค....

..อ่านต่อ
หน้า 19 จาก 27 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 266 รายการ