วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

23 ม.ค. 2563

เมื่อ ๒๓ ม.ค.๖๓, ๑๑.๐๐ น. พล.ท. วาสิฎฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการแลกเปลี่ยนถังแก๊สเหล็กเป็นถังแก๊สคอมโพสิต ณ ห้องประชุม ฉก.อโณทัย ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จว.ป.น. เพื่อเตรียมการประชุมร่วมกับ สล.คปต. ในห้วงต้นเดือน ก.พ. ๖๓...

..อ่านต่อ
18 ม.ค. 2563

เมื่อ ๑๘ ม.ค. ๖๓ เวลา ๐๘.๑๐ น. พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าหอประชุมกิตติขจร บก.ทบ. และร่วมประกอบพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุม ๒๒๑ บก.ทบ. เพื่ออุทิศส่วนกุศล แด่ดวงวิญญาณนักรบไทยผู้พลีชีพเพื่อชาติ เนื่องในวันกองทัพไทย โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีฯ...

..อ่านต่อ
14 ม.ค. 2563

วันที่ ๑๔ ม.ค. ๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ท.วาศิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลด้านการข่าว : การเตรียมสนามรบด้านการข่าว (IPB) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากฝ่ายการข่าว หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา...

..อ่านต่อ
3 ม.ค. 2563

วันที่ ๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ ส.อ.หญิง ธาริณี เนียมหอม ณ ห้องรับรอง ศปป.๕ กอ.รมน....

..อ่านต่อ
24 ธ.ค. 2562

วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ข้าราชการ ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมอวยพร และขอรับพรในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ จาก พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน....

..อ่านต่อ
20 ธ.ค. 2562

วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีรับมอบเสื้อเกราะกันกระสุนระดับ ๓ ซึ่งเป็นผลงานการวิจัยร่วมกันระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กับ กรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกลาโหม โดยมี ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นผู้ส่งมอบ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๕ ตัว...

..อ่านต่อ
18 ธ.ค. 2562

ในวันพุธที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๓ พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. กเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหา จชต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ร.ร.ลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดำเนินการสัมมนาโดยส่วนแผนงานโครงการงบประมาณและติดตามประเมินผล ศปป.๕ กอ.รมน. ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ธ.ค.๖๒...

..อ่านต่อ
4 ธ.ค. 2562

วันที่ ๔ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.พร้อมกำลังพลศปป.๕ กอ.รมน.ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธ.ค.๖๒ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. โดยมี พล.อ.ธีระวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน.เป็นประธานในพิธีฯ...

..อ่านต่อ
28 พ.ย. 2562

วันที่ ๒๘ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ รับฟังบรรยายสรุปแนวทางการปฏิบัติงาน ของ ฉก.สงขลา ณ ห้องประชุม บก.ฉก.สงขลา และ ในเวลา ๑๐.๓๐ น. รับฟังการบรรยาย สรุปแนวทางการปฏิบัติงานของ ฉก.สงขลา ๔๐ ณ บก.ฉก.สงขลา ๔๐...

..อ่านต่อ
27 พ.ย. 2562

วันที่ ๒๗ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ท.วาศิษฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมคณะ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าด้านการพัฒนาพื้นที่ และดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จชต. ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ./ผู้ช่วย ผอ.รมน. เป็นประธานการประชุมฯ และได้ประสานการปฏิบัติให้ ศอ.บต.สน.ในการสนับสนุน กอ.รมน.ภาค.๔ สน....

..อ่านต่อ
หน้า 4 จาก 13 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 126 รายการ